PRVI PJESNIČKI ČAS U PETNJICI

Ovo je bila promocija prve zbirke pjesama Safeta Hadrovića Vrbičkog, a o poeziji su govorili Braho Adrovič i Milorad Joksimović. Foto Latif Adrović 1989. godine u dvorišti OŠ “Mahmut Adrović” u Petnjici

Ovo je bila promocija prve zbirke pjesama Safeta Hadrovića Vrbičkog, a o poeziji su govorili Braho Adrovič i Milorad Joksimović. Ftoto Latif Adrović 1989. godine u dvorišti OŠ "Mahmut Adrović" u Petnjivi