DIJASPORA BOŠNJAKA IZ CG U NJEMAČKOJ: PONIŠTITE REGISTRACIJU ČETNIČKOG POKRETA

Legalizacija i rehabilitacija četničkog ravnogorskog pokreta u CG je suprotna demokratskom, gradjanskom i evropskom putu države Crne Gore.
Nevladina organizacija DIJASPORA BOŠNJAKA IZ CRNE GORE U NJEMAČKOJ (u.o.) najoštrije osudjuje i izražava svoje zgražavanje radi registracije Ravnogorskog četničkog pokreta od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Crne Gore od 18 aprila 2016 godine.

Legalizacija neofašističke orgnaizacije Ravnogorskog četničkog pokreta ne samo da je suprotno proklamovanoj politici parlamenta i Vlade Crne Gore na afirmaciji evropskih vrijednosti, nego je suprotna i najboljoj antifašističkoj tradiciji Crne Gore na čijim vrijednostima se džava temelji. Da nije bilo pobjede antifašista nad tom istom mračnom ideologijom koju četnički pokret afirmiše, današnje Crne Gore ne bi ni bilo.

Rehabilitacija i revitalizacija četništva je jasan znak da nas u budućnosti čeka ponavljanje nekih novih ” 40-ih i 90-ih”. Budimo realni recimo istinu: ako bude demokratija napredovala kao do sad NE SPAVAJTE MIRNO, RATA CE BITI! Historijske činjenice i sudske presude dokazuju da se užas velikosrpske rušilačke mržnje survao na nedužni bošnjački živalj, ma gdje živjeli, a rezultirao zločinima protiv čovječnosti i genocidom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u aranžmanu ideologija i politika koje su stajale i koje sad stoje iza Četničkog ravnogorskog pokreta.

Mi znamo na čemu je zasnovana ideologija Četničkog ravnogorskog pokreta – na mržnji i netrepljivosti prema svemu nesrpskom. Historijske činjenice i sudske presude dokazuju da su užas mizantropskih težnji punom snagom survao nad nedužnim bošnjačkim življem ma gdje živjeli, a krunisano zločinima protiv čovječnosti i genocidom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. A znamo i njihove ciljeve – širenje Srbije ognjem i mačem na susjedne države. I zato imamo jasan stav o legalizaciji četničke neofašističke organizacije kao teškom propustu u radu nadležnih službi Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.
Oni koji su dozvolili legalizaciju neofašizma u Crnoj Gori omogućili su i omogućavaju im da šire medjureligijsku i medjuetničku netrepljivost, mržnju i razdor u gradjanskoj Crnoj Gori, koje da su se četnici pitali nebi ni postojala.

Bošnjaci u dijaspori i Bošnjaci uopšteno , kao najveća zrtva četnika, registraciju, tačnije legalizaciju i rehabilitaciju četničkog ravnogorskog pokreta, opravdano shvaćaju kao kolaboraciju MUP CG sa četničkim pokretom. Odgovorna lica iz nadležnih službi Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, one koji su ih registrovali i legalizovali smatramo za pomagače i promoterima terorizma i kao takvi ne zaslužuju biti na mjestima gdje jesu i trebaju biti smijenjeni.
Odgovornost za ovaj gnusni čin ne snose samo službenici navedenog ministarstva. Punu odgovornost snose i oni koji ćute i na taj način daju za pravo i odobravaju zloupotrebu položaja neodgovornih državnih činovnika čime izazivaju dodatnu medjuetničku, medjureligijsku i medjuljudsku netrpjeljivost.

Želimo istaći da se kao organizacija etničkih bošnjaka iz Crne Gore ogradjujemo od svih onih grupa i pojedinaca koji koristeći ovaj propust Ministarstva unutrašnjih poslova generalno optužuju cijeli narod i državu Crnu Goru. Poznato je (ko hoce da zna!) da su etnicki Crnogorci (crnogorski narod ) dali značajan doprinos slomu fasizma u 2 sv.ratu, kao i da su pružili politicki i druge vrste otpora velikosrpstvu 90-ih. Vjerujemo da će tako biti i u buducnosti.

Dijaspora Bošnjaka iz Crne Gore u Njemačku (u.o.) od Vlade Crne Gore traži da se poništi data registracija neofašističkoj organizaciji “Ravnogorski četnički pokret”, a sližbenici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i oni koji stoje iz anjih opozovu na odgovornost.

DIJASPORA BOŠNJAKA IZ CRNE GORE U NJEMAČKOJ – Inicijativni odbor