SAIT ŠABOTIĆ: TUMAČENJE O PORIJEKLU IMENA BIHOR

Jedna od brojnih teorija o porijeklu naziva Bihor je da dolazi od izraza „vihor“, ili narodskog „vior“, pa ćemo često i danas čuti od pravoslavnog stanovništva koje dolazi iz Vasojevića da kažu „bio sam u Bior“. Prevedeno, vior znači obradiva zemlja na visini. Ovo tumačenje iznio je Radomir Ilić.

Među stanovnicima Bihora vlada mišljenje i da naziv Bihor potiče od turskih riječi „bir“ što znači jedan, i „hord“ odnosno „ort“ što znači vojna jedinica ili prva vojna jedinica. U korelaciji sa ovom teorijom je i naziv za Berane, koji je nastao od turske riječi Bir-hane, što u prevodu znači veliki han. Ova tvrdnja je zasnovana na shvatanju da su temelji utvrđena Bihor prema jednom tumačenju postavili avari, odnosno obri čiji jezik pripada istoj grupi staroturskih, odnosno turskih jezika. Oni su, kao što je poznato u XI i XII vijeku zajedno boravili na području gornjeg Polimlja, odnosno današnjeg Bihora, ostavljajući tragove svog prisustva u toponimima kao što je na primjer Obrov brdo kod Bijelog Polja. Osmanski geograf Hadži Kalfa u XVII vijeku za područje Bihor upotrebljava naziv Buhor i taj naziv će se sresti i u mnogim dokumentima u XVII i XVIII vijeku.

Navešću još jedno tumačenje o nastanku naziva Bihor- germanska riječ „ort“ koja je u izgovoru vrlo slična riječi ord što znači centar i u tom kontekstu „bir ord“ bi mogla značiti vojni centar.

Svaki ozbiljni istraživač će posvetiti još mnogo pažnje da uz pomoć rječnika određenih naroda pokuša da porijeklo riječi Bihor izvede na čistac kako bi imali jasnu sliku i mogućnost da sagledamo njegov pravi, izvorni korijen. Da je to stari naziv ukazuju i činjenice da mi danas nemamo jasno njegovo značenje i njegov pravi korijen iz jezika iz kojeg je nastao.