NOVE KANCELARIJE ZA OPŠTINSKE SLUŽBE

U nekadašnjim prostorijama Mjesne kancelarije Petnjica intezivno se radilo proteklih dana na renoviranju i postavljanju inventara kako bi se u ovim prostorijama uselile i počele sa radom neke od opštinskih službi koje su privremeno bile smještene u prostorijama  Centra za kulturu Petnjica. U renoviranim prostorijam smještene su kancelarija Službe za poljoprivredu u kojoj će raditi Irfan Agović, kancelarija Službe za lokalne prihode u kojoj će raditi Elmir Šabotić, Emir Ličina i Zumreta Skenderović, zatim kancelarija lokalne turističke organizacije u kojoj će raditi raditi trenutni v.d. Rešad Muratović, kao i kancelarija Komunale djelatnosti Petnjica u kojoj će boraviti v.d. Cikotić Mithad sa svojiim saradnicima. U zgradi je kancelarija Matične službe, kao i memorijalna biblioteka ‘’Kadrija Adrović’’.

Zgrada koja je bila prilično zapuštena renovirana je, a inventar koji je Opštini Petnjica donirao grad Bern uz posredstvo magistrice ekonomije Vezire Korać učinio je da enterijer zgrade izgleda evropski i po tome joj mogu pozavidjeti mnoge opštine u Crnoj Gori.