BIHORSKI ŠAMPIONI

Evo uzeh hartiju i pero
Zaslužili to Mita i Kero,
Da im stihe naredam iz duše
Kad se svijetom ovako pročuše.

Fudbal im je bio iznad svega
Zaljubljeni do neba u njega
Pa sad i klub vlastiti imaju
Boljih nema u cijelome kraju.

Škrijelj Kero i Ličina Mita
Klub im sada k prvom mjestu hita
Kail – Tetonž – ime im je kluba
njih dvojica dva su čvrsta stuba.
Cijeli Bihor u Luksemburgu što je
Sad navija za njihove boje.
I još drugi sa naših prostora
Ponosna je na njih Crna Gora.

A i oni gore od meraka
Bitna im je utakmica svaka.
Bravo momci sokolovi sivi
Sav Luksemburg sada vam se divi.

Svi ko jedan navijamo s vama
Ako ćemo da pričamo pravo
Od radosti svunoć nisam spavo,
Što su djeca rodom od Petnjice
Poletjela kao Lastavice.

Frerid Muratović