ADROVIĆ: SREDSTVA IZ BUDŽETA OPŠTINE MORAJU PODSTICATI POLJOPRIVREDU

Na juče održanoj sjednici SO Petnjica, odbornici SD-a nisu podržali prijedlog budžeta za tu opštinu, a kao razlog navode neusvajanje predloženih amandmana za alokaciju sredstava za izgradnju vodovoda i veće subvencioniranje za poljoprivredne proizvođače.

Šef kluba odbornika SD Petnjica Hajriz Adrović, pojašnjava da se jedan amandman odnosio na predviđanje sredstava za izgradnju vodovoda u selima Javorova i Savin Bor radi normalnog funkcionisanja tih područja, a drugi na veća budžetska izdvajanja za poljoprivredne proizvođače, jer u SD-u smatraju da je poljoprivreda okosnica razvoja Petnjice.

‘’ Mi u Socijaldemokratama Petnjice smatramo da je ponižavajući iznos od 15 000 eura za razvoj poljoprivrede, naročito ukoliko isti uporedimo sa izdvajanjima za godišnju potrošnju goriva.  Prihvatanjem naših amandmana doprinijelo bi se razvoju opštine, posebno poljoprivrede kao glavne odrednice napretka, kao i oživljavanju sela na teritoriji opštine Petnjica’’ – naglašava Adrović.

On tvrdi i da je neosporna opravdanost predlaganja ovih amandmana, te da su usmjereni na poboljšanje kvaliteta života u Petnjici, ali da nažalost nisu naišli na razumijevanje i prihvatanje većine u SO Petnjica.

‘’ Kako naši amandmani, odnosno amandmani građana koji su ih preko Socijaldemokrata uputili SO nisu prihvaćeni, nismo našli za shodno da glasamo za prijedlog odluke budžeta za 2016. godinu.  Kuriozitet je i to da su ovo prvi amandmani koje su odbornici podnijeli Skupštini od osnivanja Opštine Petnjica, što potvrđuje činjenicu da su građani u Socijademokratama vidjeli principijelnog i dosljednog partnera za razvoj Bihora’’- zaključuje Adrović.