USVOJEN BUDŽET OPŠTINE PETNJICA ZA 2016. GODINU

Skupština7

Petnjički parlamentarci nakon dva radna dana rasprave i dva odlaganja juče usvojili Budžet opštine za 2016. godinu. Budžet je podržalo 20 odbornika, protiv niko nije bio a uzdržanih šest. Budžet za 2016. iznosi 1.142,373 eura.

Poslednja tačka “Preuzimanje zaposlenih usljed terirotijalne promjene” je odložena jer je , izjvestilac, predsjednik opštine Samir Agović tražio da se prvo izjasne matični odbori.

 

Usvajanju Budžeta za 2016. prethodila je velika i žučna rasprava koja često nije imala mnogo dodirnih tačaka sa temom ali su odbornici iskoristili priliku da saopšte svoje političke  stavove o mnogim pitanjima.

U uvodom izlaganju u ime predlagača Ziko Alilović, obrazložio je predlog Budžeta sa tehničko-finansijskog aspekta, stavku po stavku za tekuću 2016 godinu, naglašavajući da je isti taj predlog podržalo Ministarstvo finansija Crne Gore.

Šef kluba DPS-a Erol Muratović, smatra da je predlog Budžeta u zakonskim okvirima, podsjećajući da je opština Petnjica jedna od dvije opštine u Crnoj Gori koja nema zaduženja iz prethodne godine.

Hajriz Adrović iz SD istakao da je najvažnije da su došli u situaciji da se glasa o Budžetu.  “Ovaj budžet je potrošački u izvesnoj mjeri, bez obzira što ima i kapitalnih projekata” kazao je između ostalog Adrović. On je dodao da je namjera amandmana koje je podnio SD bila da se umanji potrošački karakter budžeta ali da oni u nedostatku političkog sluha nijesu prihvaćeni.

Na izlaganje kolege iz SD Hajriza Adrovića, reagovao je odbornik DPS-a  Erol Muratović tvrdeći da se Budžet iz Podgorice ne može praviti, naglašavajući da za njihovim amandmanima nema potrebe jer su dosta toga započeli što kolege iz SD predlažu.

Hakija Muratović u ime BS je rekao da predviđenih 35 hiljada eura za MZ treba korigovati. “Kao klub odbornika BS uspjeli smo na javnoj raspravi da korigujemo dosta toga. Zašto u budžetu nema skupštine službe kao ni službe zaštite”, rekao je Muratović.

Mithad Cikotić misli da je Budžet realan i optimalan. Kroz Odbor za finasije su ukazali na par stavki koje su prepravljene.

“Mi smo kooperativni i ništa ne želimo da skrivamo. Ovo je ono što je realno na osnovu onoga što mi raspolažemo”zaključio je Cikotić.

Hajriz Adrovic, replicirajući odborniku Cikotiću pitao je da li je realno da 15 hiljada eura bude predviđeno za subvencije poljoprivrednim proizvođačima, a 20 hiljada eura za gorivo.

Rešad Rastoder  u ime SDP je ustvrdio da se niko nije bavio time na koji način su ostvareni priodi u budžetu, konstatujući da su tekući prihodi malo ostvarivi.

“Tekući izdaci su daleko veći od tekućih prihoda,  ono što smo mi u SDP-u govorili to je da se budžetom trebalo predvidjeti tri stavke – komunkacijsko otvaranje područja Petnjice, uređenje samog naselja Petnjice i treće treba razmisliti o konsolidaciji privrednih subjekata.  Sve ideje treba stavit na papir i postupno i postepeno po prioritetu trebalo je konkurisati. Sami vidite gdje živimo i mislim da sređivanje užeg jezgra Petnjice zavređuje pažnju da se raščisti i da se dovede da na nešto liči. Sve je to jedino moguće ako se predvide sredstva u budžetu a toga ovdje nema”, rekao je Rešad Rastoder. On se osvrnuo i na privredne subjekte.

“Koliko ovdje ima subjekata koji prave novac, što spada u tekuće prihode? Imate dosta njih koji rade u sivoj zoni. Morali ste predvdjet način da se pomogne ovim subjektima kroz razne  oblike. Time bi uvećali prihode. Sami izdaci u budžetu su pokrili sve sitnice i sve rupe, ali bolje je bilo grupisat u malo veće iznose a onda odradit neke ključnije stvari. Za poljoprivredu je malo izdvojeno. Samo 15 hiljada eura”,  rekao je na kraju Rastoder.

Rifat Agović, odbornik BS je istako da opština ima puno problema i da budžetska sredstva koja su predviđena, neće biti dovoljna da se sve riješe.

“Predviđen novac za mjesne zajednice nije sporan, ali je sporan način na koji će se ta sredstva opredjelivati. BS neće dozvoliti da DPS prikazuje kao svoje zasluge radove sredstvima predviđenim budžetom. Svaki projekat mora da ide preko javnih nabavki a Optšina nema kapaciteta da to radi” izjavio je Agović.

Nakon izlaganja odbornika BS, predsjednik Skupštine je dao pauzu radi unutarkooalicionih konsultacija.

Nakon pauze, predsjednik opštine  Samir Agović je dodatno pojasnio koncept budžeta i dao odogovore na pitanja koja su postavili odbornici.

“Volio bih da smo više dobili inicijativa prije odbora i prije plenuma, a ne da se čeka Skupština kao neka eksluziva. Ono što su kolege govorile o visini budžeta ne treba da pričamo, već treba da pričamo ono što je osnovno, a to jeste sredstva iz Egalizicionog fonda. To znači da je država ta koja najviše pomaže. Naravno, bez imalo kompleksa se zahvaljjujemo poslaniku Šehoviću koja nosi najviše zasluga. U Budžetu čiji sam predlagač, kapitalni izdaci i operativni izdaci je razlika minimalna. Izdaci za Mjesne zajednice koja su planirana, nijesu ništa drugo već da im obezbijedmo minimalne uslove za rad. Nemaju štampač, pečat, kompjuter, i Opština je dužna da posle transfera traži dokaz kako su se sredstva utrošila. Postoje odroni, klizišta i nepredvide stvari koje treba hitno sanirati i ta sredstva su nam hitno potrebna. Što se vodovoda tiče, moramo pozvat  građani Javorovada budu korektni i da priznaju, da smo dva puta boravili i razgovarali sa njima, da je dogovor da oni nađu izvorište i da će Opština uraditi analize kvaliteta izvorišta. Nakon svega toga slijedi izrada projekta i konkurisanje za sredstva iz budžeta Crne Gore. Dalje, tačno je da su sredstva za poljoprivredu mala, ali mislim da će poduprijeti i pomoći u onolikoj mjeri koliko je to u našoj moći. Što se tiče sredstava za probijanje puteva u iznosu od 15 hiljada eura, moram vam kazat da ćemo najvjerovatnije morat da uradimo privremenu deponiju i taj iznos u tom slučaju čak neće biti ni dovoljan. Vaše primjedbe za 20 hiljada eura za gorivo, opet nije opravdana ako imamo u vidu potrebe lokalne uprave, potrebe službe zaštite i komunalnog preduzeća. Treba takođe da imate u vidu da smo pomogli ljude koji prevoze učenike. Simbolično, ali smo ipak pomogli jer je to humano i ljudski. Novac predviđen za transef  insitucijama obrazovanja i zdravstva jeste simboličan.

Izlaganje Rešada Rastodera je konkretno i sa svim ocjenama se slažem ali ipak moram reći da je situacija naslijeđena i da smo mi pozvali sve privredne subjekte da uđu u legalno poslovanje i izađu i sive zone.. Fali zakon o neformalnim objektima i nama je teško da sada djelujemo. Pitanje komunikacije je fundamentalno pitanje i ono je prioritet. Saobraćajna infrastruktura je dobila prioritne mjesto što je dokaz put Berane – Petnjica. Tražili smo da se put Bioča – Petnjica uvrsti kao regionalni, a mi smo dobili odgovor da on nije uvršten ni kao lokalni put. Iamo obećanje  da će ići predlgog o prekategorizaciji. Od stadiona do Bioče je potrebno 90 hiljada eura za izradu projektne dokumentacije. Sređivanje naselja u Petnjici je najveći problem, i mi smo predvidjeli sredstva za izradu studija. Neko nezavisan i stručan ko ne poznaje ni objekte ni ljude, treba to da uradi. Zakon kaže da moramo da promijeno detaljni plan, a ovo je zatečeni detaljni plan. Evidetno je da ljudi nisu svjesni da neće da prihvate dobro za sebe. Ono što može da se uklopi i ne smeta ljepšem, budućem izgledu, to ostaje, a ono što NE, treba da se ukloni. Samo nam treba novac, vizija i znanje. Mi imamo viziju, nemamo dovoljno znanja, ali u odnosu na prošlu godinu kadrovski smo jači. Ovaj problem nije zaobišao ni veće opštine, pa ni nas. Mnogo smo vodili računa da ne opteretimo budžet kroz zapošljavanje i kroz materijalne troškove”,  izjavio je predsjednik opštine Samir Agović.

Rifat Agović u ime BS je izjavio da, i pored spornih stavki, budžet sadrži i dobrih, i da će Bošnjačka stranka podržati predlog Budžeta prije svega zbog kapitalnih stavki, ali ujedno i naglasio da će BS dobro pratiti kako se troši novac iz Budžeta.

Rešad Rastoder iz SDP-a je kratko replicirao predsjedniku Agoviću, napominjući ga da projekat za putni pravac Bioča – Petnjica već postoji i da može slobodno, ako je zainteresovan da mu ga dostavi na uvid, dodajući da će biti uzdržani prilikom glasanja.

DENIS BOŽOVIĆ