INTERNET: U PETNJICI ELEKTRONSKE ŠKOLSKE DNEVNIKE ISPUNJAVAJU U KAFANI I KUĆI

Učenici i nastavnici srednje stručne škole „Vukadin Vukadinović“ iz Berana, područnog odjaljenja iz Petnjice u svojoj školi u novoj opštini nemaju internet. Iako škola prati sve trendove i novitete, internet je ipak luksuz.

Naime, zgrada škole nije pokrivena internet signalom kako najjačeg T-com, tako ni mobilnih operate koji imaju tu mogućnost. Ministarstvo prosvete je zvanično počelo sa takozvanim elektronskim dnevnicima školske 2012/13 godine i shodno tome, zaposleni moraju redovno da unose podatke u e-dnevnik i da ažuriraju ocjene, ali im je ta mogućnost uskraćena, jer nemaju obezbijeđen internet pristup. Prije godinu Telekom je instalirao potrebnu opremu, postavio ruter i to je funkcionisalo 3-4 mjeseca sa izuzetno lošim kvalitetom signala.

Od tada pa do danas, zaposlenim u toj javnoj ustanovi ostaje da svoje obaveze, kao što je između ostalog i vođenje elektronskog dnevnika i unošenje ocjena u isti, koriste signal Osnovne škole koji je lošeg kvaliteta, ili da svoje radne obaveze završavaju svojim kućama, pošto u svojim radnim prostorijama tu mogućnost nemaju. Direktor matične škole iz Berana je uputio zvanični zahtjev Ministarstvu prosvete, ali još nema odgovora. Ono čemu se zaposleni u ovoj Javnoj ustanovi nadaju jeste da će se taj problem brzo riješiti i da će imati elementarne uslove za nesmetani rad. 

D.B.