BIHORSKI RJEČNIK: AVADŽIJA JE KONCEM PRIŠIO PULJKU NA RAŠU A ONDA JE FABIO ZECA

Istoričar Sait Šabotić u nastavak priče o izrazima i terminima iz Bihora objašnjava značenje nekih termina kao i njehov nastanak.

Termin gabor upotrebljava se kada je neko ružan, čak i u onom dijelu kada je neko hendikepiran. Izraz koji je sve manje u upotrebi je riječ faha što znači crta, a čujem da se često kaže i faša, kao npr isfašao mi auto. Imamo pojam puljka ili puce što je zapravo dugme. Izraz koji koji su koristi lovci u Bihoru jedni za druge je avdžije i ovaj pojam dolazi iz turskog jezika. Taj lovac ili avdžija ima potrebu da namami životinju, i bihorci bi rekli da je on fabio životinju. Imamo izraz raša koji nije karakteristična samo za Bihor i on označava suknju. Pojam rogljati se bi značio sporiti se oko nečega. Pojam ožeg se koristi za mašice, za žarač koji se koristi prilikom nalaganja vatre. Pade mi nom, što bi značilo pade mi na um. Nalča bi označavala potkovicu. Urnek je pojam koji se koristi kada hoćemo da kažemo da imamo uzorak za nešto.