ZANATI U PETNJIČKOJ OPŠTINI: SLASTIČARA

Slastičara se 1981. godine nalazila u Petnjici, na mjestu današnje samoposluge „Tref“, bila mjesto gdje su se okupljali mladi i stari. Vlasnik slastičare je bio Ćuća, mlad čovjek uvijek spreman na šalu.

Slastičaru kupuje Goranac Abedin koji je sa svojom suprugom, sinovima Skenderom i Izetom-Icom nastavio da radi. Stanovali su u kući Kasuma Koraća i Alja Muratovića (prethodno kuća Rastoder Hilma, odnosno Mula Osmana Rastodera).
Abedin je volio šah tako je slastičara postala mjesto gdje se često igra šah, okupljaju stari i mladi, izvode šale, jedu kolači, burek…
U slastičari su se odvijala takmičenja ko će više pojesti baklava.
Svi takmičari su mislili da mogu pojesti makar 20 baklava.
Jedne prilike za vrijeme takmičenja, najniži i najlakši momak je pojeo najviše, 14 baklava.

ZUMBER MURATOVIĆ