AKCIJA “STOP NEREGISTROVANIM VOZILIMA” I U PETNJICI

Kampanja MUP-a Crne Gore i Nacionalnog biroa osiguravača, koja se ovih dana sprovodi na teritoriji Crne Gore nije zaobišla Petnjicu. U protekla dva dana saobraćajna policija iz Berana intezivno radi na području opštine. U sklopu kampanje, oni dijele flajere „STOP NEREGISTROVANIM VOZILIMA“ i vrše kontrolu automobila učesnika u saobraćaju. Neosigurana i neregistrovana vozila, predstavljaju opasnost na putu i njihova upotreba je čest uzrok saobraćajnih nezgoda. Ono što je evidentno je to da je broj vozila, učesnika u saobraćaju, na području opštine Petnjica, znatno manji.