AGOVIĆ: DOBRIM PROJEKTIMA I ZAPOŠLJAVANJEM ZAUSTAVIĆEMO ODLAZAK MLADIH

Samir Agović

Koliko je dobra saradnja sa okolnim opštinama i koliko je dobra prekogranična saradnja?

Nakon dobijanja opštine konstatovali smo da nama trebaju prijatelji. Ti prijatelji su u susjednim oštinama, u državnim organima kao i u opštinama koje se graniče sa nama iz susjednih država. Upravo zbog toga smo prvo uspostavili saradnju sa državnim organima kako bi oni prepoznali našu potrebu i naše probleme. Moram istaći da je saradnja sa državnim organima dobra, ali to ne znači da ne može biti bolje. Možda bi bila bolja kada bi i mi sami bili kreativni i izrazili spremnost da kandidujemo određene projekte. Ali to ne znači da i Vlada sama nema obavezu da pogura i pomogne nerazvijene opštine. Sa Ministarstvom poljoprivede smo ostvarili veoma dobru saradnju koja je dala određene rezultate. Pored rada na infrastrukturi, radili smo na stvaranju novih radnih mjesta u sektoru poljoprivrede. Problem je što trenutno naši jaki poljoprivredni proizvođači tržište za svoje proizvode sami traže. Tu lokalna samouprava ne može puno da pomogne već Vlada CG i resorno ministarstvo

Sve pokazuje da imamo potencijala, ali na žalost se ne možemo brzo razviti jer smo decenijama ekonomski zaostajali u razvoju. Veliki problem jeste odlazak mladih ljudi, a oni odlaze najviše zbog radnih mjesta. Naši mladi ljudi nigdje brže i bolje ne mogu ostvariti sebe kao ovdje u sektoru poljoprivrede. Nikada lakše nije bilo biti poljoprivredni proizvođač kao sada u Crnoj Gori.

Šta je razlog što mladi ljudi bježe od poljoprivrede?

Ne želeći nikog da povrijedim, ali mi se čini da mladi ljudi misle da u životu mogu da postanu neko i nešto veoma brzo. Bez sopstvenog rada, ne možemo postići ništa dobro. Često se žalimo na sreću a nikako na svoju pamet. Sada država daje velike mogućnosti, preko Investicionog razvojnog fonda možemo da pognemo ljudima kod pisanje projekata. Ako pogledamo ankete, vidjećemo da naša omladina još uvijek razmišlja da dobije posao isključivo u kancelariji. Želim ovdje da istaknem mogućnosti sektora malinarstva. Ubijeđen sam da će se u ovoj godini mladi ljudi posvetit tom sektoru a da će opština zainteresovanim obezbijedit sadni materijal. Znači, imate parcelu, mladi ste i želite da ostanete na selu, opština će vam obezbijediti sadni materijal i stručnu pomoć. Ne vjerujem da je nekada to bilo moguće, a sada jeste i moramo da koristimo te mogućnosti. Značajno je to što ovdje nema ni jednog privrednog subjekta koji zagađuje okolini, osim nas koji je zagađujemo odlaganjem otpada. Možda ovdje ne možemo mnogo da proizvodimo ali možemo da proizvodimo kvalitetno. Sve što budemo radili, biće zdravo i kvalitetno i to ima svog kupca. Samo nam trebaju projekti i ljudi a opština će biti posvećena tome.

Da li ljudi iz ovog kraja imaju otpor prema nekim evropskim standardima?

Postoji taj otpor, posebno kod naših starijih domaćina koji su skloni tradicionalnoj proizvodnji. Zbog toga smo i formirali odjelenje za poljoprivredu i naša dva mlada inžinjera su uvijek spremni da pomognu i pomažu svim zainteresovanim. U narednom periodu moramo da promijenimo taj tradicionalni odnos prema poljoprivredi. Selekciona služba ministarstva poljoprivrede i naša iz opštine rade na tome da se edukuju farmeri i poljoprivredni proizvođači kada je u pitanju tradicija. Naravno, ne treba da raskinemo sa tradiciom u potpunosti, ali se moramo prilagođavati novim standardima.

Da li ima nešto što Vas posebno „žulja“, nešto na šta bi trebalo da država posebno obrati pažnju kada je u pitanju opština Petnjica?

Mi smo svjesni odgovornosti prema državi i moramo da zahvalimo što je država prepoznala našu potrebu za vraćanjem statusa opštine. Ono što sada država treba da uradi to je da sva ona ministarstva koja imaju potrebu da osnuju svoje filijale u Petnjci da to i urade. Počev od Ministarstva zdravlja i očekujemo da se otvori jedinica zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Od Ministarstva prosvete očekujemo da se otvori samostalna mješovita srednja stručna škola i to je jedna od naših inicijativa. Očekujemo od države da se u Petnjici otvori filijala MUP-a, znači sektor opštih poslova i javne bezbjednosti, i u toku je rekonstrukcija objekta u kojem će biti smještena ova dva sektora. Fond PIO treba da otvori svoju filijalu, kao i uprava za šume ima svoju filijalu ođe u Petnjici. Imamo velika očekivanja od EP da ođe locira neki svoj organizacioni vid, jer smo veliko područje, sa čestim ispadima električne energije. Očekujemo pomoć od države kod razvojinih planova, jer planiramo da uradimo prostorni plan Petnjice i planiramo da uradimo višegodišnji razvojni plan naše opštine. Država nam mora pomoći da zaustavimo migracije i da radimo zajedno na otvaranju novih radnih mjesta. Naš nedostatak jesu mladi, kvalifikovani ljudi koji na žalost odlaze sa ovih prostora. Taj problem će biti u fokusu naše pažnje.