ODBORNIČKA PITANJA: OD STOVARIŠTA PREKO VETERINARSKE STANICE DO STRUJE

Samir Agović

Na sjednici SO Petnjica jedna od tačaka dnevnog reda bila su i odbornička pitanja.

Odbornik SDP Rešad Rastoder pitao je dokle se došlo sa inicijativom za osnivanje mjesne zajednice Radmanci.

Enes Hadžajlić, je upoznao prisutne sa procedurom otcjepljenja i formiranja novih mjesnih zajednica, ali da je problem nastao između predstavnika koji traže novu mjesnu zajednicu i mjesne zajednice kojoj su pripadali. Kad se riješe ovi problemi procedura će biti završena na sljedećoj sjednici.
Pitanje, šta je sa osnivanjem novih mjesnih zajednica Vrševo i Azane postavio je odbornik DPS Selvudin Šabotić. Od sekretara SO Petnjica dobio je odgovor da oni nisu ispunili osnovni uslov, sakupljanje dva posto potpisa iz te mjesne zajednice, ali će se, kada se ispune zakonske procedure, skupštinska služba oglasiti.
Njega je takođe zanimalo nešto više o posljednjoj donaciji TIKE za sektor poljoprivrede.
“TIKA donirala nesto više od 6150 sadnica i 10 plastenika”, rekao je sekretar Opštine.

Odbornika SD Hajriz Adrović je zanimalo koliko je sredstava izdvojila Opština Petnjica za vodovod Murovsko vrelo i koliko je bilo jednokratnih socijalnih pomoći. Odgovor na ovo pitanje odbornik dobiće na sljedećem zasijedanju pismenim putem.

Odbornik DPS Mithad Cikotić pitao je šta se može uraditi sa servisiranjem odrona na putu Berane – Trpezi, i šta je sa poupunjavanjem bankina koje nisu dovršene prilikom poslednjeg asfaltiranja.

Predsjednik Samir Agović kazao je da će lično urgirati i poslati dopise nadležnim službama koje su zadužene za rješavanje problema. Direkcija javnih radova je je platila izgradnju a Crnagoraput je izvođač tako da oni koji su finansirali asfaltiranje puteva treba da izvrše reviziju i ukažu na eventualne propuste.

Odbornika DPS zanimalo je dokle se stiglo sa uspostavljanjem veterinarske stanice u Petnjici i da li postoji mehanizam da sudentkinji Samri Novalić koja sa majkom živi I studira u Podgorici, ostala je nedavno i bez oca i bez brata.

Na pitanje mu je odgovorio gradonačelnik koji je kazao da je još u februaru trebala da počne sa radom veterinarska stanica u Petnjici, ali da je nakon nejasnog odustajanja direktora  veterinarske stanice iz Beranana Bulajića, Opština je sada krenula drugim putem. Rrazgovarali smo sa nadležnima i izvjesnim Šemsom Pepićem i očekujemo da se uskoro realizuje i to.

“Opština će naravno pomagati kroz stipendije studentima, a iznaćicemo i način da pomognemo mladoj studentkinji’’, kazao je predsjednik opštine.

Predsjedni SO Petnjica Adnan Muhović obećao je da će studentkinji Samri Novalić u ime OO BS Petnjica pomoći parcijalno sa 500 eura.

Odbornika DPS Muharema Adrovića je zanimalo kada će se ukloniti stovarište iz centra Petnjice. Predsjednik Agović je kazao da je Opština aktivna kada je u pitanje ovaj slučaj kao i svi drugi slučajevi slični ovom. Sa ljudima i firmama čijim objektima nije mjesto tu gdje su danas razgovaraćemo i pokušati da nađemo racionalno i korisno rješenje za obije strane, a ukoliko do konstruktivnog rješenja ne dođe, moraćemo da primijenimo zakon. U raspravu se uključio i vlasnik Rešad Rastoder pomenutog stovarista koji je naglasio da je spreman da razgovara sa nadležnima i da civilizovanim putem sve ovo može riješiti.

Odbornika SD Isljama Ćemana zanimalo je dokle se stigla elektrifikacija katuna na području Bihora i sta su službenici Opštine uradili u posljednje dvije godine na molbu građanima.
Agović je rekao da će nakon zimskog perioda sluzbe EPCG izaći na teren te da je ovom pitanju razgovarao sa direktorom EP iz Berana Sašom Pešićem i da će vrlo brzo nakon sto se urade studije dobiti odgovor na ovo pitanje koje je je jedno od važnijih, jer tamo rade I stvaraju poljoprivredni proizvođači koji časnim radom ostvaruju egzistenciju za svoje porodice.

D.R.