POČELA EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA

Irfan Agović

Projekat TIK-e „Pomoći poljoprivrednim proizvođačima“ obuhvatio je deset poljoprivrednih proizvođača iz Opštine Petnjica koji žele da se bave plasteničkom porizvodnjom i 46 korisnika koji žele da razvijaju voćarsku proizvodnju na ovim prostorima.

„Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj planira organizovanje okruglih stolova, kako bi edukovali poljoprivrednike koji su korisnici ovog programa. Posebno pažnja data je edukaciji plasteničke proizvodnje jer do sada na našim prostorima ovaj vid poljoprivredne proizvodnje nije bio razvijen”, rekao je samostalni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj Irfan Agović.

On je saopštio da je već održana prva edukacija za korisnike sadnog materijala, jabuka i kruška na temu – odabir i priprema zemljišta za sadnju ovih voćnih kultura. Ovo predavanje održao je inžinjer poljoprivrede Suad Agović, koji se bavi voćarstvom i posjeduje mladi zasad od hektar i po pod ovim kulturama i već je prepoznat kao uspješni voćar.

Korisnici plastenika od TIKE će dobiti sjemena paprike i paradajza, tako da je na njima samo da otpočnu proizvodnju, a korisnicima voćnog zasada će dobiti u narednom periodu sredstva za tretiranje voćaka. Sadni materijl, koji su dobili korisnici, preuzeće krajem sledeće sedmice.

“Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u kancelariji  odjeljenja za poljoprivredu i službi predsjednika opštine, svakog radnog u toku radnog vremena“ izjavio je za portal Agović.

On je najavio nastavak projekta, u okviru kojeg se podrazumijeva nabavka hladnjača i sušara kako bi se sačuvali plodovi što duže, a jedan dobar dio njih i preradio.

DENIS BOŽOVIĆ