SLJEDEĆE SEDMICE SJEDNICA PETNJIČKOG PARLAMENTA, BUDŽET NA DNEVNOM REDU

Predsjednik skupštine opštine Petnjica, Adnan Muhović, zakazao je prvu sjednicu redovnog zasijedanja Skupštine, sa predloženim sledećim dnevnim redom:

1)      Informacija o radu osnovnih i srednje škole na teritoriji opštine Petnjica za 2015

2)      Odbornička pitanja

3)      Predlog programa rada Petnjica za SO Petnjica 2016 godinu

4)      Predlog odluke o budžetu Petnjice za 2016 godinu

5)      Predlog odlule o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Naravno, očekuje se da se najviše pažnje posveti četvrtoj tački dnevnog reda, tj. Predlog budžeta i njegovo usvajanje za 2016 godinu.

Sjednica će se održati u četvrtak 10-og marta sa početkom u 11 h, a radio Petnjica će je uživo prenositi.