ERVIN DURAKOVIĆ NOVI DIREKTOR OŠ MAHMUT ADROVIĆ U PETNJICI

Ervin Duraković stupio je danas na funkciju direktora JU Osnovna škola ’’Mahmut Adrovic ’’ u Petnjici i na toj funkciji zamijenio je Rifata Ramčilovića koji je ovu funkciju obavljao četiri godine. Jutros je u službenim prostorijama izvršena primopredaja a novi direktor je nakon uvida zatekao urednu dokumentaciju i predstavio se kolektivu ove ustanove po drugi put, ovog puta u ulozi direktora.

Ervin Duraković rođen je 1984. godine u Beranama od oca Meha i majke Nuradije a djetinstvo je proveo u Trpezima, gdje je i završio osnovnu školu. Srednju gimnaziju završio je u Beranama, da bi se nakon završenih studija u Čačku vratio u zavičaj, gdje je do nedavno radio kao prosvjetni radnik. Radio je kao profesor informatičke grupe predmeta u petnjičkoj osnovnoj skoli, beranskoj gimnaziji i elektro školi.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku završio je kao jedan od najboljih studenata a već kao apsolvent sa 23 godine počeo je raditi u školi u kojoj je danas direktor mijenjajući profesora Nihada Kršića.

Svoj dosadašnji trud i uspjeh bi opisao narodnom poslovicom ’’tiha voda brijeg roni“. Smatra da čovjek ne treba previše da se eksponira da bude bučan, glasan, već da polako, svojom sposobnošću da stvori situaciju da njegovi rezultati govore o njemu. Mladim ljudima takođe savjetuje da rade na sebi i da se uzdaju u sebe i usavršavaju i takav trud će uvijek izaći na vidjelo.

Iseljavanje mladih ljudi sa ovih područja donekle razumije, jer prilično je teško se ostvariti u našim uslovima. Ali savjetuje svakog Bihorca da pokuša da ostvari se ovdje i pronađe svoje mjesto pod suncem i da se ostvari kao intelektualac, kao porodičan čovjek i kao koristan član zajednice.

Svi Ervinovi rezultati zalaganja preporučili su ga za funkciju direktora škole, na čiji konkurs se prijavio na inicijativnu prijatelja i društvene zajednice. Nakon razgovora kod resornog ministra odlučeno je da on bude imenovan za direktora ove škole s drugom tradicijom. Cilj mu je da ostavi dobar utisak kao što je to radio na svojim prethodnim angažmanima. Kvalitet nastave je naravno primaran i to će mu biti prioritet nakon toga i dobri međuljudski odnosi u kolektivu, među učenicima i naravno dobra atmosfera i harmonija u školi a sve sa ciljem podizanja kvaliteta nastave na što veći nivo.

DINO RAČIĆ