JEDNA ULICA U PETNJICI DA DOBIJE IME PO ŽRTVAMA OTMICE U ŠTRPCIMA

Zločin u Štrpcima je jedan u nizu monstruoznih zločina od strane krvoločnih hordi koji se desio Bošnjačkom narodu, a koji još uvijek nije u potpunosti rasvijetljen niti su počinioci zločina privedeni licu pravde.

Bošnjačka stranka će pratiti proces rasvjetljavanja ovog zločina nad Bošnjačkim narodom i ukazivati na sve propuste državnih organa vezano za ovaj slučaj, jer odnos države prema ovom zločinu predstavlja ujedno i odnos prema čitavom narodu, koji iako je navikao da bude plemenit iz prkosa, neće zaboraviti ono što su mu uradili zakleti neprijatelji bezobzirni iz bijesa.

Historiju učimo zato da bi smo na osnovu znanja iz prošlosti bolje shvatili sadašnjost u kojoj živimo iz prošlosti  i koja proizilazi iz prošlosti. Jer, ako dozvolimo da zaboravimo sopstvenu historiju neminovno će nam se ponoviti. Zato poručujemo zločincima nad našim narodom da ćemo uvijek biti spremni na sve vrste odgovora u cilju zaštite Bošnjačkog naroda.

Kako je iz naše Opštine bilo stradalih u Štrpcima, predlažemo da jedna ulica u Petnjici dobije naziv po žrtvama zločina u Štrpcima.

OOBS Petnjica