ZIKO ALILOVIĆ: NAPRAVILI SMO LAVOVSKE KORAKE, OVDJE NIŠTA LAKO NE DOLAZI

Ziko Alilović sekretar lokalne samouprave

U desetoj emisiji „Putevi i raskršća“ gost je bio Ziko Alilović sekretar za lokalnu upravu. Osvrćući se na godine kada Petnjica bila mjesna zajednica opštine Berane i praveći paralelu između tog i sadašnjeg vremena, Alilović je prije svega izrazio zadovoljstvo što je doživio u svojoj 53 godini života, da funkcioniše i bude u lokalnoj upravi i kao građanin i kao njen član. Razlika između vremena kada je Petnjica bila mjesna zajednica i danas kao opština je evidentna.

Sve ovo što radi lokalna uprava, ako uzmemo u obzir pod kakavim uslovima radimo, vjeruj te da su ovo lavovski koraci. Ako uzmemo u obzir da nismo imali nikakve osnove, nismo imali ni prostorija za rad, ali uz veliki entizijazam, rad, trud i angažovanost svih upošljenih i rezultati su vidljivi. Period kada je Petnjica bila mjesna zajednica nije donio veće ulaganje u nju, i to što je bilo svodilo se na asfaltiranje, krpljenje puteva, ali je sve bilo svedeno na održavanje postojećeg stanja. Ono na čemu radi lokalna samouprava ovih dana jeste usvajanje budžeta i prije svega vode računa da budžet za ovu godinu bude kapitalni”, priča Alilović.

U kraćem osvrtu na budžet opštine, Alilović je pojasnio način donošenja budžeta i o čemu se sve vodi računa.

Prihodna strana budžeta opštine je sastavljena od tekućih prihoda, donacija i transfera i pozajmica i kredita. Palnirane sopstvene prihode za ovu godinu će pokušat na razne načine da realizuju, a tu se prije svega misli na poreze, na takse, naknade i ostale prihode. Što se tiče prihoda od transfera i donacija, tu se prije svega misli na transfere od budžeta države, odnosno pristupu egalizacionom fondu. Kada je plan trošenja u pitanju, tu se strogo vodilo računa da se troši planski i namjenski, i samo opredjeljenje trošenja budžeta njega čini kapitalnim, jer se radi o kapitalnim izdacim, a rezultati će biti vidljivi krajem godine. Proklete 90-te su godine kada je veliki broj prijatelja otišao iz Petnjice i Bihora, tada je poremećen balans, tada se desila prekretnica i tada odlazi veliki broj stanovnika van Bihora. I sam sam bio u takvoj situaciji. Dva brata su mi otišla u inostranstvo, tamo su porodicu formirali. Želja im jeste da dođu, i oni gaje nadu da će se vratit. Međutim, formira se ta treća generacija, njihova djeca ne osjećaju tu vezu sa ovim krajem. I naravno, činjenica je materijalna strana presudna. Sve to povlači da se puno teže vraćaju ti ljudi. Uputio bih apel ljudima koji imaju finansijski potencijal a imaju i viziju da ulažu ovdje. Tu prije svega mislim na neiskorišćenje sirovine, repromaterijala, pa sve do relativno jeftine radne snage. Mogu da, sa malim ulaganjima imaju velike rezultate. To je prilika da spoje lijepo s korisnim.

Od samog formiranja opštine, započelo se sa pričama kao što je uklanjanje biznis barijera. Formiran je savjet sa dijasporom, u čijem sastavu je ušao po jedan Bihorac iz skoro svih država Zapada, i služi za bolju kordinaciju i saradnju na relaciji Petnjica – Dijaspora. Od poslovne pa do kulturne saradnje. Glavni strateški pravac, osim poljoprivrede jeste turizam. Tu se prije svega misli na seoski turizam, ekološki turizam, gdje je svaki metar kvadratni stoprocentno čist i može da pruži adekvatne uslove za razvoj ove grane. Od prirodnih potencijala istakao bih vodeni potencijal, đe postoje uslovi za formiranje malih hidroelektrana i na tom planu se uveliko radi.

Kada je politički ambijent u pitanju, tu Ziko Alilović ima očekivanja da će svaki pojedinac koji radi u lokalnoj samoupravi, bez obzira kojoj partiji pripada, kao i opozicija u lokalnom parlamentu, prevazići neke sitne političke stvari, i raditi za boljitak Petnjice. Kada su prešli u formiranje opštine, na papiru je imalo dosta stručnog kadra, međutim problem je naišao kada je trebalo uposliti službenike jer je bilo potrebno 5 godina rada u lokalnoj upravi i zato su zatražili pomoć od sekretara skupštine opštine i glavnog administratora koji nije iz Petnjice ostalo su uglavnom kapaciteti sa ovog područja, dosta je relativno mlad kadar, ljudi koji će ostati ovdje i formirati svoje porodice.

Trenutno nisu u mogućnosti da otvore info-centre da bi se ljudi informisali jer imaju samo osobu za održavanje softvera, imaju sajt Opštine i tu pokušavaju da informišu svoje građane i čitavu dijasporu o životu u Petnjici i planovima, ali pokušaće da i pored ovih informacija što pružaju na sajtu formiraju i druge vidove gdje bi ljudi mogli da se informišu.

„Već je druga godina naše Opštine, konekcija predsjednika na čelu sa ministarstvima iz vlade Crne Gore je solidna, ne mogu baš istaći da je prilično dobra“ ističe Alilović „nismo počeli od nule već iz minusa“ dodaje još Ziko. „ Rad, rad i samo rad, činjenica je da ništa ovdje ne dolazi lako“ poručuje Alilović.

„Zamolio bih da se vodi više računa o porodičnom biznisu. Vjerujte da je porodični biznis jedan neiskorišćeni potencijal gdje se ne mora baviti samo određenom djelatnošću, gdje može biti nešto univerzalno, povezano zavisno kako ko sebe nađe u svemu tome i gdje svaki cent će ostati kući“, zaljučio je svoje gostovanje Ziko Alilović, dodajući da će opština stajati na usluzi ljudima koji žele da se bave turizmom, poljoprivredom i slično.

D.B.