SEMIN ŠABOTIĆ: IZVINJAVAM SE POJEDINCIMA ZBOG ISHITRENOSTI

Povodom moje izjave od 14.02.2016. godine a na temu izbora mjesnog savjeta MZ Tucanje zbog svoje moralne obaveze koju osjećam a zbog ishitrenosti misli i davanja izjave izražavam izvinjenje ljudima koji su se pronašli u toj izjavi, na koje ni u jednom momentu nisam pomislio a koji su učestvovali u sprovođenju procesa izbora mjesnog savjeta.
Želim se izviniti Šabotić Henidu koji je na čelu MO DPS-a, zatim Šabotić Beću koji je dugogodišnji aktivni član i mnogim drugim članovima DPS-a ovog MO jer smatram da oni nijesu učestvovali u onim radnjama koje smatram nečasnim, ili kako sam ranije naveo “prljavim”.
Moje prethodno saopštenje se odnosilo na Šabotić Šabana koji je sam ili u saradnji sa nekim ljudima napravio plan kako da iz budućeg savjeta ukloni neke ljude koji sa njim najčešće imaju sukob mišljenja i koji bi mu otežali donošenje odluka u mjesnom savjetu.
Činjenica je da je prijedlog koji je ponudio na glasanje imao većinu glasova ali sam siguran da bi ostali prijedlozi imali mnogo više glasova.
Savjetu želim srećan i častan rad.

                 Semin Šabotić