ZASTAVA OPŠTINE PETNJICA KONAČNO NA JARBOLU

Opštinska zastava zaviorila se juče na zgradi Opštine Petnjica nakon 1293 dana od referenduma , 994 dana od kako je i Petnjica odlukom Skupštine Crne Gore zvanično postala opština, 821 dana od prvih lokalnih izbora u Petnjici i 781 dan od formiranja koalicije DPS-BS.

Kada bi zastava znala da priča svjedočila bi o trnovitom putu do jarbola na zgradi Opštine Petnjica. Ali nakon svega toga ona se danas viori i nosi grb opštine na plećima. Grb sto zamalo raskinu koaliciju u Petnjici.  Pa da se prisjetimo kako je to izgledalo.

Ne­su­gla­si­ce iz­me­đu DPS-a i Bo­šnjač­ke stran­ke kul­mi­ni­ra­le su pri­je vi­še od go­di­ne ka­da se ras­pra­vlja­lo o bu­du­ćim sim­bo­li­ma op­šti­ne Pet­nji­ca. Iz Bo­šnjač­ke stran­ke su ta­da is­ta­kli da oda­bra­ni rad pod ši­from „Du­kat“, ko­jeg je po­dr­žao DPS, ne od­sli­ka­va na pra­vi na­čin iden­ti­tet, kul­tu­ru i glav­ne ka­rak­te­ri­sti­ke bo­šnjač­kog na­ro­da. Na­gla­si­li da je za njih je­di­no pri­hva­tlji­vo da se na gr­bu op­šti­ne na­đe pet­njič­ka dža­mi­ja. Is­ta­kli su tada da su sprem­ni da ras­ki­nu i vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju sa DPS-om uko­li­ko nji­hov pred­log ne bu­de pri­hva­ćen. Na­kon to­ga DPS se sa­gla­sio sa pred­lo­gom Bo­šnjač­ke stran­ke u ve­zi gr­ba op­šti­ne. Parlamentarna komisija dobila je zeleno svjetlo iz lokalnog parlamenta i ostalih zvaničnih struktura vlasti da takvu verziju pošalje na odobrenje nadležnima u Vladi, što je zakonska obaveza. To je, kako pisala je Pobjeda, učinjeno sredinom jula 2015.

Prvobitna verzija, koja je dobijena nakon javnog konkursa, sadržala je rješenje bez stare džamije sa minaretom, a centralno mjesto na grbu bilo je predviđeno za bihorsku tvrđavu. Konkursna komisija, koju je prethodno izabrao parlament, odradila je svoj dio posla u skladu sa ovlašćenjima i nije se upuštala u moguća drugačija rješenja jer je, od svih pristiglih radova, po njihovoj ocjeni, prvonagrađeni bio najbolji.
No, čim je idejno rješenje objelodanjeno, krajem 2014. uslijedili su ozbiljni problemi, da bi se čak doveo u pitanje opstanak koalicije Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke. Rukovodstvo BS, na čelu sa predsjednikom Adnanom Muhovićem, uz gotovo plebiscitarnu podršku članstva, smatralo je da se radi o svojevrsnoj političkoj provokaciji ”oblandiranoj” navodnom brigom za održivost građanakog koncepta, koji bi tobože mogao biti narušen isticanjem vjerskog objekta u samo središte opštinskog grba.
Opštinski odbor stranke donio je, u decembru 2014. god. jednoglasan prijedlog odluke da se raskine partnerstvo sa DPS-om i potraže novi koalicioni partneri. Ipak, nakon intervencija dvije partijske centrale, sredinom januara prošle godine, cijela priča je racionalizovana. Koalicija je očuvana, lokalna partijska vođstva ”izmirena”, pa se logično kompromisno rješenje nametnulo gotovo samo od sebe.
Grb je, utvrđeno je, dovoljno prostran i za tvrđavu i za džamiju, a oba simbola važan su dio istorije petnjičkog, odnosno bihorskog kraja.
Razjašnjene su i dileme vezane za džamiju – je li ”podobna”, kao vjerski objekat, za simbolizovanje laičke, građanske zajednice i može li, kao takva, biti opravdano implementirana u amblem opštine, bez obzira na to što je više od 90 odsto njenog stanovništva islamske vjeroispovijesti.
Razjašnjenje je nađeno u arhivskoj dokumentaciji: petnjička džamija iz 15. vijeka bila je ne samo vjersko, nego i kulturno i obrazovno središte kroz vjekove.
Pored toga, jedinstven je spomenik neimarstva jer je jedina višespratna džamija na Balkanu, i to sa minaretom od drveta do sada nepoznatog porijekla.
Jedinstvena je bila i stručna javnost mjesto joj je u obilježjima Petnjice jer je izuzetno vrijedan kulturno istorijski spomenik i svojevrsni je civilizacijski znak raspoznavanja ovog kraja.

Vlada je nakon toga dala saglasnost opštini Petnjica da izmijeni Statut u dijelu kojim se uređuju oblik i sadržina grba (osnovnog i službenog) i zastave, kao i praznik te opštine. Osnovni grb opštine sastoji se od heraldičkog štita. Osnova štita je oivičena zlatnom i crvenom bojom.

Danas iz Bosnjačke stranke s ponosom gledaju u zastavu i grb na njoj.

Predsjednik OO Bosnjačke stranke i predsjednik SO Petnjica Adnan Muhović  kaže da je ovo veliki uspjeh za ovaj narod, kako Bihoraca tako i svih Bošnjaka. ,,Ovim pokazujemo da čuvamo nasleđe, tradiciju i identitet. Sa svih strana svijeta stižu pozdravi i čestitke za ovaj uspjeh. Bošnjačka stranka je kategorično bila protiv bilo kakvog rješenja koje isključuje džamiju i minaret i drago mi je što smo u toj teškoj borbi istrajali do kraja a dokaz je i ova zastava koja se juče zaviorila“.

Dino Račić