BRAHO ADROVIĆ: SATANA NA ŠINAMA

BRAHO ADROVIĆ u je okviru emisije Putevi i raskršća je ispričao priču o otmici u Štrpcima i to sve kroz pjesmu  „Satana na šinama“

SATANA NA ŠINAMA

( Gonjeni mržnjom zlotvori su iz voza Beograd-Bar oteli i ubili grupu od 19 putnika. Umjesto saučešća na adresu jednog od njih stiglo je iz Beograda rješenje o otkazu „ jer se nije na vrijeme javio na radno mjesto“.)

Nemoj da se voziš vozom

Beograd – Bijelo Polje

U Štrpcima ćeš se sresti sa grozom

Tu mrak mrakom živu čeljad kolje

 

Divljačko oko mraka

Nišani nevine žrtve

Da osvijetli lice ubice nema junaka

Mrak je jeo i žive i mrtve

 

Zloglas je sa mjesta zločina stig’o

Iako niko i ništa vidio nije

Voz sramote sramotu je dig’o

U nebesko blato krvopije

 

Gdje s crnim obrazom jezdi

Kud tunelima srama stremi

Teško zemlji gdje se zlo gnijezdi

Gdje zlo zbori a pošten zanijemi

 

 

Satana sama na šinama

Mašina zla zlo nosi ka jugu

U gudarama Balkana drama srama

„Nit ko jeknu“ nit ko dreknu nit drug k drugu

 

Nemoj da se voziš vozom

Beograd – Bijelo Polje

U štrpcima ćeš se sresti sa grozom

Tu mrak mrakom živu čeljad kolje