ISTORIJSKI KALENDAR BIHORA – 2 DIO

Na prostoru Bihora, kao i na njemu susjednim prostorima dešavali su se brojni događaji koji imaju svoju hronologiju. Sveobuhvatnije poznavanje prošlosti Bihora nemoguće je bez poznavanja hronologije određenih događaja. Da bi hronologija istorijskih zbivanja u Bihoru bila što jasnija nalazimo za potrebno da je ljudima približimo kroz izdvajanje nekih posebnih datuma koji čine dio “Istorijskog kalendara Bihora”.

U ovom članku prikazaćemo vam najznačajnije događaje u periodu od kraja XVI pa do kraja XVII vijeka. Cilj ovog pregleda je da do sada prvi put pokušamo stvoriti ,, Istorijski kalendar Bihora“, koji bi na jednostavan, informativan i pregledan način uz minimalan broj informacija, čitaocima približio prošlost Bihora.

640_Bijelo_polje_Hajdar_pasina_-dzamija-ctkva0051583. god. – Kao vlasnik stada od 90 ovaca u Bihoru pominje se u jednom istorijskom izvoru i Mustafa Bihor iz sela Godijeva
1585. god. – Kadija Bihora bio je Adali Mustafa
1585. god. – U popisu stočnog fonda za kaze Bihor, Novi Pazar i Trgovište, navodi se da je u Bihoru u selu Goduši bio najveći broj stočnih grla – 5.449.
1591. god. – U popisanom defteru se pominje 75 porodica sa islamskim imenima.
1618. god. – Mobilisani Bihorci kao pripadnici osmanske vojske vodili su ogorčene borbe protiv pobunjenih Klimenata.
1624. god. – Protiv ratobornih Klimenata ratovao je i Hajdar-paša.
1651. god. – Pomen Mehmeda-bega Bihorca u jednom istorijskom izvoru u kome se govori o ubiranju vinove loze u Bihoru.
22. februar. 1658. god. – Izvještaj o napadu Kuča, Bratonožića, Vasojevića i Pipera na Bihor.
1686. god. – Sjedište ,, Biorskog kadije“ bilo je u crkvi sv. Petra u Bijelom Polju.
1688. god. – U istorijskim izvorima pominje se Sijaviš-beg iz Bihora. On je izvršio mobilizaciju Bihoraca koji su imali za zadatak da se bore protiv hrišćanske vojske na frontu koji se oformio oko Hisardžika(kod Prijepolja). Užica, Novog Pazara, Čačka i dalje prema Zvorniku.
1699. god. – Novi posjedak u Bihoru po odluci organa centralne vlasti Osmanske države, postao je Mehmed Ćor-paša Gurci, koji je za svoje sjedište dobio loznu. Tačan datum njegovog dolaska u Bihor nije poznat a pominje se u istoriografiji najčešće 1699. i 1700. godina.