AGOVIĆ U EMISIJI PUTEVI I RASKRŠĆA: RADILI SMO DOBRO IAKO NIJE SVE VIDLJIVO

samir agovic

U drugoj emisiji “Putevi i raskršća”, gost je bio predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović. Evo dijela njegovih odgovora na pitanje da se moglo više uraditi sa razvojem opštine.

SAMIR AGOVIĆ: Tačno je da su naši građani a to je i prirodno ja im ne zamjeram imali velika očekivanja kada smo povratili status opštine. Naravno ta očekivanja je trebalo pretočiti u realnost. Tu malo gubila ta nit između želja, namjera, ambicija i realnosti. Ali ono što želim sasvim odgovorno da kažem jeste da smo bili svjesni toga i da smo birali taj najkraći i najbrži put kako da dođemo do uspjeha i vjerujem da smo postigli određeni uspjeh ali takođe znam da građani još uvijek to ne prepoznaju jer su njihova očekivanja bila drugačija. Ono što je istina i realnost mislim da svako ko razumije argumente lako mu je shvatiti da je ovo stanje tako kako jeste. Naravno, bilo bi bolje da imamo kapaciteta kako administrativnog tako i finansiskog i svakog drugog. A još bi bolje bilo da svi zajedno radimo da svako od nas se pita na kraju radnog dana, prije svega mislim na nas u lokalnoj upravi ali i kod građana, šta smo dobro uradili za opštinu. Svakog radnog dana kada se vratim kući razmišljam da li sam dovoljno dao sebe, da li sam uradio ono što sam trebao i mogao da bi bilo bolje. U kontekstu te priče mogu da kažem da smo postigli zavidne rezultate u gotovo svim oblastima života, iako to nije sve vidljivo. Zahvaljujući Radiju Petnjica, zahvaljujući onome šta su mediji pisali o nama ubijeđen sam da je ta percepcija sada drugačija i da idemo ka nekoj ravni. Još uvijek je taj odnos između očekivanog i urađenog ali težimo da to izravnamo Težimo da ta očekivanja budu bliža realnosti.