NA KOGRESU SOCIJALDEMOKRATA 25 DELEGATA BILO IZ PETNJICE

Na juče održanom kongresu Socijaldemokrata u Podgorici pod sloganom “STABILNO I DOSLJEDNO”, za predsjednika partije izabran je Ivan Brajović. Za potpredsjednike su izabrani poslanici Socijaldemokrata u Skupštini Crne Gore Damir Šehović i Mićo Orlandić, kao i potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije Vujica Lazović.
Sa kongresa je data jasna slika široj crnogorskoj javnosti da su Socijaldemokrate veoma ozbiljan politički konkurent na političkoj mapi Crne Gore, sa jasnim ciljem, koji znaju šta hoće i da će služiti samo nezavisnoj, suverenoj, evropskoj, evroatlanskoj i multietničkoj Crnoj Gori. Socijaldemokrate kako na državnom tako i na lokalnom nivou će aktivno raditi na ostvarenju svojih programskih ciljeva, prije svega aktivno će raditi na ostvarenju trećeg velikog cilja Crne Gore koji se odnosi na “agresivni ekonomski razvoj”.
Na kongresu je iz OOSD Petnjica prisustvovalo 25 delegata, koji su birani iz mjesnih odbora i posebnih organizacija-Omladine SD, Foruma žena i penzionera.
Na kongresu je usvojen statut i program partije, izabrani su i članovi glavnog odbora. Za članove glavnog odbora iz OOSD Petnjica izabrani su: Safet Korać, Hajriz Adrović, Sadat Adrović, Zeid Škrijelj, Mersudin Rastoder i Isad Mehović. Osmi član OOSD Petnjica je Isljam Ćeman predsjednik OOSD Petnjica
Kongresu su prisustvovali predstavnici Demokratske partije socijalista, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative, Liberalne partije, Pozitivne Crne Gore, Socijalističke narodne partije, Force, Crnogorske demokratske unije i Albanske alternative, kao i mnogih ambasada i nevladinih organizacija.

12496171_1309027469237628_1747511007613530638_o