MINISTAR ZDRAVLJA BUDIMIR ŠEGRT POSJETIO PETNJICU

Juče je ministar zdravlja, Budimir Šegrt sa saradnicima posjetio zdrastvenu stanicu u Petnjici.  Na sastanku sa predsjednikom Opštine Samirom Agovićem kandidovane su brojne teme a predsjednik Opštine je zvanično predao zahtjev za otvaranje medicinske podstanice hitne pomoći u Petnjici.
Kako da se poboljša, unaprijedi ali i zadrži nivo zdrastvene zaštite u Petnjici su ono oko čega su se svi složili.
Predsjednik Opštine je upoznao ministra sa potrebama koje Petnjica ima na polju unapređenja zdrastvene zaštite i spremnosti lokalne samouprave da ministarstvu zdravlja bude dobar partner.

“Imajući u vidu okolnosti i ekonomsku situaciju u državi, mi smo jako zadovoljni sa dosadašnjim kvalitetom zdrastvene zaštite, koji treba dodatno unapređivati i ta usluga treba da prati potrebe koje Petnjica ima. Za to imamo praksu u drugim CG Opštinama sa sličnim kapacitetima čiji organizacioni nivo zdrastvenih ustanova želimo da uspostavimo u našoj Opštini. Poslije Vaše prve posjete imamo znatno bolju situaciju, jer imamo doktore u dvije smjene i jednog tehničara koji građanima pružaju usluge. Šta nam je sada neophodno, to je rad apoteke u drugoj smjeni”, rekao je Agović.
Istaknuta je dosadašnja pomoć dijaspore. Potrebno je uraditi još na uspostavljanju odgovarajućeg organizacionog modela što je lokalnoj samoupravi cilj, da bi se obezbijedila 24h zdrastvena zaštita i prisustvo ljekara u Petnjici.
Šegrt je nakon sastanka sa čelnicima opštine za portal Radija Petnjica izjavio da je zadovoljan urađenim u periodu između dvije posjete Petnjici.

“Ono što su dalji zahtjevi za poboljšanje kvaliteta jeste objezbjeđivanje permanentno prisustvo ljekara u Petnjici. Mi smo to za sada obezbijedili kroz Dom zdravlja i prisutni kadar pa su oni u dvije smjene od 7 do 21 h uveče prisutni a da pripravnost odrađuje vozač i jedna medicinska sestra. je razgovor ustanovljeno kao neophodno to je obezbjeđivanje još jednog medicinskog tehničara i dogovorili smo brzu realizaciju toga. Ono što je zahtjev presjednika opštine jeste da se kroz instituciju hitne medicinske pomoći obezbijedi prisustvo ljekara medicinske pomoći što Petnjici kao opštini i pripada”, rekao je Šegrt.

Hoće li biti službe hitne medicinske pomoći u Petnjici?
– Lično mislim da se to u Petnjici može obezbijediti, posebno kad se zna da smo zahvaljujući donaciji ministarstva rada i socijalnog staranja dobili na upotrebu stan. Mi želimo da uredimo ukupni zdravstveni sistem – da smanjimo nepotrebne troškove, da ne otvaramo nerentabilne punktove ali da realizujemo sve što je potrebno građanima.
Kako ste zadovoljni situacijom u Zdravstvenoj stanici Petnjica?

– Ovo što sam vidio danas je pristojno. Bolje nego ono što je prije bilo. Ovdje će kroz projekt energetske efikasnosti u ovoj godini biti uloženo 45.000 eura što znači da ćemo značajno poboljšati infrastrukturu, što znači da pacijenti ne moraju ići na drugo mjesto da se liječe