EMISIJA “PUTEVI I RASKRŠĆA” – NOVO NA PROGRAMU RADIJA PETNJICA

Od ponedjeljka 1. februara Radio Petnjica emituje novi serijal emisija pod nazivom “Putevi i raskršća”. U terminima od 20:15, ponedjeljkom, utorkom i srijedom i u repriznim terminima od 18:15, četvrtkom, petkom i nedjeljom, emisija “Putevi i raskršća će obrađivati sljedeće tematske oblasti:

– Zaštita prava i dostojanstva manjina i borba protiv diskriminacije, stereotipa i predrasuda;
– kulturna raznolikost i očuvanje tradicije;
– nacionalne manjine u Crnoj Gori;
– evropske integracije Crne Gore;

Emisija „Putevi i raskršća“ ima za cilj da prikaže migracione obrasce stanovništva sa područja koje Radio Petnjica pokriva, koje je naseljeno pretežno bošnjačkim stanovništvom, i da identifikuje razloge za iseljavanje i mogućnosti za ostanak, kao i da dođe do preporuka za unapređenje socio-ekonomskog položaja stanovništva ovog regiona pružajući korisne informacije od relevantnih institucija i istovremeno prikazujući ljudski aspekt priče o migrantima.
Osim toga, emisija se bavi lokalnom kulturom i tradicijom kroz povezivanje predanja i legendi sa istorijskim činjenicama. Takođe, pojmu manjina se daje širi smisao, obrađujući taj termin u lokalnim okvirima, nacionalnim i religijskim i transponujući ga na viši nivo, kroz povezivanje sa dijasporom, gdje „manjina“ u okvirima evropskih zemalja dobija drugačiji smisao.
Programski segmenti emisija obuhvataće:
– obradu specifičnih tema i aktuelnih problema u vezi sa manjinskim pitanjima i migracijama kroz intervjue sa lokalnim i državnim zvaničnicima, ali i predstavnicima diplomatskih misija zemalja u kojima živi lokalna dijaspora i međunarodnih organizacija (tretman manjina u pojedinim zemljama, lakoća dobijanja azila, uticaj vjerskih organizacija u pojedinim evropskim zemljama, lokalni tretman manjina, …)
– prikaze života iseljenika kroz poseban tretman položaja manjina u drugim zemljama
– promociju lokalne tradicije i kulture kroz sakupljanje lokalnih predanja među pripadnicima dijaspore i njihovo istorijsko tumačenje uz podršku lokalnog eksperta.