SAMIR AGOVIĆ O BUDŽETU: GRAĐANI MORAJU ZNATI ĐE SE TROŠI SVAKI CENT

 

Opština Petnjica je jedna od osam opština u Crnoj Gori koja nije izglasala budžet za 2016. godinu ali je lokalno samouprava donijela odluku o privremenom finansiranju što je, takođe zakonska mogućnost.

Postoje opravdani razlozi za nedonošenje budžeta za ovu godinu a odgovorni iz lokalne samouprave za Radio Petnjica kažu da je državni parlament tek krajem godine usvojio Šehovićev amandman o korišćenju sredstava iz Egalizacionog fonda.

“Specifično je u zakonu o lokalnoj samouprvi to kako i na koji način opština može da ostvari pravo na korišćenje sredstava iz Egalizicionog fonda. S obzirom da smo nova opština, u zakonu stoji da moramo imati parametre iz prethodne 3 godine. Opština postoji u zadnje dvije godine i takve parametre ne može da ima. To je jedini i ispravni razlog zbog kojeg budžet nije mogao da se planira za narednu godinu, već smo pribjegli drugoj varijanti koja nam je i zakonom predviđena. Nijesmo bili u poziciji da 100% budemo sigurni da ćemo koristiti ta sredstva. Sada slijedi izrada nacrta budžeta i javna rasprava, a ako je usvajanje budžeta CG bilo krajem godine, onda nismo bili u mogućnosti da unaprijed planiramo i donesemo naš budžet, jer smo isključivo vezani za budžet Republike CG”, rekao je za Radio Petnjica predsjednik opštine Samir Agović.

Krajem januara, preciznije 25. janura je istaknut predlog budžeta opštine Petnjica i on je stavljen na uvid na sajtu opštine, a odmah nakon dobijanje sredstava iz Egalicionog fonda, odmah se pristupilo izradi nacrta budžeta i 31 decembra se dobio plan akontativne raspodjele sredstava Ministasrta finansija i po tom osnovu Petnjica je dobila sredstva iz fonda  u iznosu 508.663 eura.

Javna rasprava traje 15 dana, u okviru koje će svi subjekti, kako politički tako i građani uzeti učešće. Po projekciji lokalne samouprave, očekuje se da već u februaru dobiju saglasnot od strane Ministarstva finansija i bude usvojen budžet za 2016 godinu.

„Budžet je ozbiljna stvar i on je jedan od najvećih dokumenata koji usvaja lokalna samouprava i on se mora ozbiljno planirat. Mi smo realno saopštili naše razloge, sve u skladu sa zakonom, jer ne postoji nijedan razlog za bilo kakvu sumnju iz prstog razloga jer imamo odgovoran odnos prema građanima naše opštine i prema onome što su naše obaveze“, zaključio je Agović.

Denis Božović