U ROŽAJAMA POTPISAN SPORAZUM O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Osman Nurković, potpisali su, u subotu 23. januara 2015. godine, u Rožajama sporazum o saradnji dva vijeća.
Sporazum koji je prethodno usvojen na sjednici Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori 10. oktobra 2015. i sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća 25. oktobra 2015. godine, usaglašen je sa ustavima i zakonima dvije zemlje, a predviđa saradnju i zajednički rad vijeća u oblastima od značaja za bošnjački narod, naročito u Sandžaku gdje Bošnjaci žive kao većinsko stanovništvo.
U izjavi nakon potpisivanja sporazuma Predsjednik dr. Sulejman Ugljanin je pojasnio da sporazum predviđa formiranje zajedničkih institucija koje će raditi na unapređenju individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka i životnog standarda u Sandžaku.
“Sporazum dva vijeća podrazumijeva ujedinjenje kapaciteta, jedinstven pristup i uspostavljanje standarda u rješavanju problema i izazova sa kojima se susreću Bošnjaci Sandžaka, kao pripadnici istog naroda i građani prekograničnog regiona podijeljenog između dvije bliske i susjedne države, buduće članice Evropske unije”, kazao je Dr. Ugljanin.
Predsjednik BNV-a je dodao da je “ovo praktičan način na koji dva najviša predstavnička tijela Bošnjaka, pored poboljšanja položaja bošnjačkog naroda, žele dati svoj doprinos i pomoći svojim državama na njihovom putu evropskih integracija” zakljucio je Dr. Ugljanin.
Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Osman Nurković, rekao je da je “ovim činom ozvaničena već postojeća saradnja” i pozvao narodne poslanike u skupštinama Srbije i Crne Gore, kao i predsjednike svih sandžačkih opština da tu saradnju unaprijede svako sa svog aspekta kako bi sporazum dao rezultate na svim poljima u kojima legitimni predstavnici Bošnjaka aktivno učestvuju.
Pored rukovodstava dva vijeća, svečanom potpisivanju sporazuma, prisustvovali su narodni poslanici u Skupštinama Srbije i Crne Gore, te predsjednici opština i skupština opština sandžačkih gradova. Učesnici su potom održali zajednički sastanak.