“SA NOVIM TABLICAMA MOŽE SE U EVROPU, MOŽE SE PO CIJELOM SVIJETU”

Asmir Zverotić prvi je Petnjičanin koji je dobio tablice za automobil sa skraćenicom svoje opštine. Zadovoljan što je u nečemu prvi, iznenađen je brzinom odgovora nadležnih na njegov zahtjev. “Drago mi je što sam dobio prve tablice za Petnjicu”, kaže Zverotić.

Tablicama sa imenom svoje Opštine u rukama oduševljen je i Zverotićev sugrađanin Senad Rastoder. Ovim tablicama pohvaliće se rođacima u Luksemburgu.

“Sa ovim tablicama može se u Evropu, može se po cijelom svijetu. Imaju istorijsko značenje kao i ostale tablice U Crnoj Gori”, kaže Rastoder.

Do novih tablica za radna i paradna vozila koja će imati skraćenicu PT za Petnjicu odnosno GS za Gusinje stanovnici dvije najmlađe crnogorske Opštine mogu doći preko zahtjeva na posebnim šalterima za upravne i unutrašnje poslove otvorene u PJ Berane i filijali Plav. Ali to nije sve.

Šalteri za Petnjičane i Gusinjane opsluživaće građane ovih Opština do trajnog rješenja, odnosno do završetka radova na adaptaciji objekata namijenjenih za ovu svrhu koji se očekuje do kraja godine.

VIJESTI