PRAZNICI ZA SVE: DONACIJA SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA U PETNJICI

U okviru humanitarnog projekta „Praznici za sve“  socijalno ugroženim porodicama u Opštini Petnjica izvršena je donacija prigodne opreme i to dva šporeta, dva kauča, dvije sudopere i usisivača, u ukupnoj vrijednosti od 1.000,00 € . Ova donacija izvršena je prema smjernicama Ministarstva rada i socijalnog staranja, koje je navedenim porodicama već obezbijedlo prostor za stanovanje. Donacije osobama koje su stanove u zgradi solidarnosti u Petnjici dobili na korisćene dodijelili su Rifat Skenderovic, Samir Agović i Rifat Ramčilović.
Korisnici su se zahvalili na srdačnosti svima koji imaju senzibiliteta za njihove potrebe i rade sve da učine zivot u novim stanovima udobnijim.
Rifat Ramčilović zahvalio se mještanima sela Lagatore koji su takođe dali doprinos opremanju stanova socijalno ugroženima.

Nakon završetka prednovogodišnje faze projekta, preostala donirana sredstva biće upotrebljena u januaru i februaru 2016. godine na najsvrsishodniji način, i to za nabavku opreme kategorijama lica koje su od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja i Glavnog grada Podgorica prepoznata kao prioritetna za ovakav vid donacije.

Projekat „Praznici za sve“ realizuje se u saradnji Poreske uprave, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Glavnog grada Podgorica, te sa preko 60 poreskih obveznika, koji su pored urednog izmirivanja poreskih obaveza prepoznali i značaj društveno-odgovornog ponašanja i svojim donacijama dali doprinos realizaciji ove akcije, u cilju obezbjeđenja boljeg funkcionisanja institucija socijalne zaštite i udobnijih uslova zasocijalno osjetljive kategorije u društvu.

Dino Račić