SAMIR AGOVIĆ: U 2016. REKONSTRUKCIJA PUTA DO BERANA, IZGRADNJA TRGA, VODOVODA…..

Od kada su povratili status opštine, Petnjičani već drugu godinu za redom u svojoj opštini dočekuju novu i prate staru godinu. To je vrijeme kada opštinska vlast podvlači crtu i kada analizira šta je sve uradila i koje su aktivnosti koje treba preduzeti u narednoj. Sumirajući rezultate u protekloj, 2015. godini, predsjednik opštine Samir Agović u izjavi za portal Radija Petnjica, imao je „pune ruke posla“ da pobroji sve ono što se uradilo. Naravno, neizbježna je njegova rečenica da se uvijek može bolje i više. U 2015 godini aktivnosti opštinske vlasti su bile usmjerene u svim oblastima života i trebalo je dosta vremena truda i energije da se sve to isprati. Trebalo bi dosta prostora i vremena da se sve ponaosob istakne, ali ono što je značajno i za šta je trebalo dosta vremena, zbog usklađivanja različitih predloga od političkih subjekata, jeste simboli i dan Opštine. Usvajanjem budžeta Opštine, stekli su se uslovi da opština normalno funkcioniše, i da na osnovu budžeta planira projekte u budućnosti koji su od vitalnog značaja za opštinu. U protekloj godini završena je zgrada solidarnosti i podijeljeno je 12 stanova socijalno ugroženim porodicama, naravno uz ogromnu pomoć Ministarstvu rada i sicijalnog staranja. fotografija 4 (2)„Sa akcentom na rješavanje najurgentnijih slučajeva naših sugrađana kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje. Ovo je izuzetno značajno za sve nas jer je ovo prvi put da se u našoj sredini na ovaj način dodijele stanovi za socijalno ugrožene kategorije ali i za kadrove koji su neophodni našoj sredini“ istakao je predsjednik Agović. Otvorene su kancelarije Ministarstva rada i socijalnog staranja i kancelarija biroa rada, tako će se bitno smanjiti troškove koje su građani do sada imali putujuću do Berana i nazad. Očekuje se da svoje ekspoziture vrlo brzo otvori MUP, Uprava za šume, Fond zdrastva i Fond PIO.
fotografija 2 (3)Projekat čija vrijednsot je oko 600 000 eura, uz podršku građana, dijaspore i Vojske Crne Gore, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, vodovod Murovsko vrelo, jeste jedan od najznačajnijih projekata u sferi komunalne infrastrukture. Zahvaljujući svima pomenutim, uspjelo se da se savlada najteža dionica trase vodovoda koja prolazi kroz nepristupačni dio terena. Kada je u pitanju putna infrastruktura i tu se intezivno radilo. Uz nesebičnu pomoć građana kao i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, radilo se na asfaltiranju u dužini od oko 2,1km, krpljenju udarnih rupa, nasipanju nekategorisanih puteva u svim pravcima, čak i onim koji vode ka katunima i izletištima, a uspjelo se da se izgrade i četiri mosta. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete asfaltirani su sportski poligoni u školama u Vrbici i Petnjici. Sprovedene su aktivnosti na uređenju prostorija podružnih odjeljenja gdje je posebno pomogla dijaspora.

„Prvi put ove godine dodijelili smo subvencije poljoprivrednim proizvođačima u našoj Opštini. Nastavićemo i dalje da pomažemo poljoprivredne proizvođače jer smatramo da nam je poljoprivreda strateška grana razvoja“ kazao je predsjednik opštine.

FESTIVAL FOLKLORA 000-26Na kulturnom planu radilo se mnogo toga. Realizovana je kulturna manifestacija “ Bihorsko kulturno ljeto” koja je i ove godine okupila brojnu publiku. To je prepoznatljiva manifestacija koja okuplja ne samo Bihorce već i ostale ljude iz susjednih opština, ali i regiona.Brojni kulturni sadržaji su doprinijeli da CG kulturna scena bude bogatija i sadržajnija.

„Jako nam je stalo da realizujemo programe koji će biti dio kulture CG i na taj način nama obezbijediti značajno mjesto na kulturnoj mapi CG“ istakao je Agović. U 2015 godini opština Petnjica obezbijedila je besplatne udžbenike za sve prvake u Opštini. Zahvaljujući međunarodnoj organizaciji TIKI i dijaspori, ulagalo se i u vjersku infastrukturu, kao što je izgradnja Gasulhane u Petnjici.
„Uspostavljanje partnerstva i saradnje sa ustanovama i organizacijama, gdje ističemo saradnju sa Vladom CG, sa nekoliko ministarstava, gdje smo imali priliku da nas posjete četiri ministra. Uspostavili smo saradnju sa nekoliko ambasada u CG. Posjećivali su nas ambasadori i mi smo posjećivali ambasadore u Podgorici. Pobratimili smo se sa opštinom Tutin a u fazi smo uspostavljanja saradnje sa opštinom Centar Sarajevo (BiH), sa opštinom Goražde (BiH), kao i sa jednom opštinom na Kosovu. Saradnja sa međunarodnim organizacijama je dala velike benefite Opštini tu mislim na TIKU i Caritas Luksemburg, sa kojim smo realizovali projekat geronto-domaćica. Ističemo vrlo vrijednu donaciju od strane Bemaxa u izvođenju radova na uređenju prostora ispred zgrade solidarnosti“ dodao je predsjednik Agović, dodajući da tokom rada u protekloj 2015 godini, su se trudili da pronalaze nove partnere koji su spremni da pruže podršku, a kao produkt toga jesu zapravo dvije vrijedne donacije za Opštinu: Donaciju informatičke opreme od strane TIKE i donaciju kancelarijskog materijala od strane grada Berna iz Švajcarske.
U sferi sporta se dosta otišlo naprijed.

fotografija 4„Pomagali smo mlade i sport i pomagat ćemo i dalje. Sport je oblast koja je do sada uspješno afirmisala ime Petnjice i mi ćemo pomagati sport“.
U 2016 godini se očekuje realizacija dva kapitalna projekta. S obzirom da su prema Vladi Crne Gore kandidovali dva projekta i to: temeljna rekonstrukcija puta Berane-Petnjica i izgradnja administrativne zgrade za potrebe opštine Petnjica, i na opšte zadovoljstvo oba projekta su prošla i Vlada je za njihovu realizaciju odobrila po 1 milion eura. Pored ovih projekata, planirano je da, sredstvima iz lokalnog Budžeta, finansira se izrada strateško-planskih dokumenata, kao i uređenje gradskog jezgra Petnjice i i izgradnju trga.

„Ističemo veoma uspješnu saradnju sa dijasporom. Ove godine su održani XIII Dani dijaspore. U lokalnom parlamentu je usvojena Odluka o konstituisanju Savjeta za ekonomski razvoj Petnjice i saradnju sa dijasporom. Dijaspora je kao i uvijek bila na raspolaganju opštini Petnjica i bila jak oslonac i kada su u pitanju humanitarne akcije ali i sveukupan razvoj Opštine“ naglasio je Samir Agović za portal Radio Petnjica, dodajući na kraju da je “kruna našeg dobrog rada nagrada Zajednice opština CG za najbolju praksu u CG za 2015 godinu. Ovo je prestižna nagrada kojom se trebamo svi ponositi i to je za nas veliki podstrek da se i dalje trudimo da budemo što bolji i da što više poboljšamo životne uslove svih građana naše Opštine“.

Denis Božović