FAIK ADROVIĆ: DA PARTIJE PRESTANU SA SVAĐAMA I POČNU NEŠTO DA RADE ZA DOBRO PETNJICE

Jedan od najstarijih stanovnika Petnjice, Faik Adrović, koji ima 89 godina, koji je zapamtio rat i učesnik NOR-a, smatra da opština Petnjica tone. Uslovi za život su sve teži i teži, ekonomski nije stanovništvo zbrinuto, nema se sredstava za razvoj područja, a vlast nema dovoljno kapaciteta da spriječi odliv omladine iz Bihora i kuće ostaju prazne, eventualno ako ostane samo čuvar kuće.

„Kada bi Opština organizovala proizvodnju ovog kraja, kada bi stvorila uslove da naša dijaspora uloži svoj novac u otvaranje proizvodnih pogona, svima bi bio boljitak, a ovako, vlast se vodi političkim interesima i svađama a sve na štetu naroda.  U 2016 godini bi bilo najbolje da se političke partije slože, da prestanu sa svađama i da krenu da rade na stvaranje boljih uslova u Petnjičkoj opštini, kako bi se spriječilo masovno iseljavanje omladine“, zaključio je, za naš portal starina Faik.

Denis Božović