DIJALOG I KOMPROMISI NA SJEDNICI LOKALNOG PARLAMENTA U PETNJICI

Sudeći po atmosferi koja je vladala na četrnaestoj sjednici lokalnog parlamenta Opštione Petnjica, neki novi vjetrovi duvaju u parlamentu. Sva politička prepucavanja i nadgornjavanja koja su vladala prethodnih dana, stavljena su u drugi plan. Na dnevnom redu je bilo 11 tačaka, od kojih samo jedna ( Informacije o radu Osnovnih i srednje škole na teritoriji Opštine Petnjica ) nije obrađena zbog toga što direktori osnovnih i srednje škole nijesu bili u mogućnosti da prisustvuju zasijedanju. Najviše pažnje i vremena, kao po običaju potrošeno je na odbornička pitanja. Odbornika Erola Muratovića je zanimalo koji su to kapitalni projekti koji su predviđeni budžetom opštine i da li opština i ove godine ima pristup egalizacionom fondu, kao i putni pravac Berane – Petnjica, na šta je predsjednik Opštine Samir Agović rekao da očekuje da se krajem februara krene u relaizaciju milionskog projekta – sanacija putnog pravca prema Beranama. Rešada Rastodera, odbornika SDP-a je zanimalo koji je od kapitalnih projekata kandidovala Opština prema Vladi Crne Gore. Predsjednik Opštine u odogovoru na pitanje odbornika Rastodera izdvojio izgradnju administrativne zgrade za potrebe državnih organa, kao i vodovoda Javorovsko vrelo, vodovoda Savin bor, rekonstrukciju dalekovoda na potezu Polica – Petnjica, kao i niz nmanjih projekata. Eldara Tiganja je zanimalo da li Opština ima dokaza i argumenata kojima se dovodi u pitanje legalno poslovanje određenih privatnih firmi na teritoriji Opštine, na šta je Agović rekao da Opština nema ingirencije te vrste i da to treba pitati nadležne državne organe i inspekciju te da to treba hitno riješiti kako Opština ne bi trpjela gubitke. Odbornika BS, Irfana Agovića je zanimalo da li Opština posjeduje podatke koliko se žena/majki prijavilo za doživotnu novčanu nadoknadu, podjsećajući da je taj zakon u republičkom parlametnu usvojen zahvaljujući podršci Bošnjačke stranke, kao i da li su radovi na Gasulhani završeni. Predsjednik Agović je kazao da samo Zavod za socijalno ima evidenciju koliko trenutno ima prijavljenih kandidata. Kada je kategorizacija puteva u pitanju, predsjednik Agović je izjavio da su konačno našli ozbiljnu i stručnu firmu koja se tim bavi i su već počila da rade na proračunima ostavinskog opterećenja na lokalnim putevima, dodajući da je Tucanje već dobilo i prvi znak koji obavještava učesnike u saobraćaju o dozvoljenom opterećenju. Odbornika SDP-a Almira Rebronju je zanimalo da li je opštinska služba uputila zahtjev prema resornom ministarstvu da se u Petnjici otvori i bude aktivna 24 sata služba hitne pomoći. Agović je podsjetio odbornike šta se uradilo između dvije posjete ministarke rada i socijalnog staranja, Zorice Kovačević. On je rekao da je odmah nakon prve posjete uvedena druga smjena u ambulanti Doma zdravlja i da će se uskoro otvoriti služba za hitnu medicinsku pomoć. Nakon iscrpljenih odborničkih pitanja, predsjednik skupštine Adnan Muhović je najavio pauzu od 20 minuta. Nakon pauze se prešlo na drugu tačku dnevnog reda koja se odnosila na predlog odluke o privremenom finansiranju Opštine. Predsjdnik opštine je izjavio da su morali da donesu predlog privremenog finansiranja zbog formalno – pravnih razloga i da će se opština finansirati iz sopstvenih sredstava i egalizacionog fonda. Na primjedbu odbornika Isljama Ćemana da je Petnjica dobila sredstva iz fonda zahvaljujući njihovom poslaniku Šehoviću, predsjednik Agović je dodao da su to dobili zahvaljujući svima, pri tom ne umanjujući značaj koji je dao poslanik Šehović na čemu mu se zahvaljuje, naglašavajući da se iz tog fonda isplaćuju plate i da su uspjeli da uštede i to prije svega racionalnom potrošnjom. Zahvalan je i dijaspori, koji pomažu koliko su to njihove mogućnosti.

„Petnjica, hvala Bogu ima prijatelje i u dijaspori i u državi i mi smo zahvlani“ istakao je Agović.

Predlog odluke jednoglasno je usvojen kao i sve ostale tačke dnevnog reda. Veliku pažnju je izazvao izvještaj o stanju snabdijevanja električnom energiom na pordučju petnjičke opštine. Elektrodistribucija Berane je u svom izvještaju prikazala šta se sve uradilo na elektro mreži, ali činjenično stanje im nikako nije išlo u prilog. Napon struje u većini mjesnih zajednica nije na zadovoljavajućem nivou, na šta su i odbornici ukazali iznoseći pojedinačno slučajeve. Istaklo se da je vjerskom objekatu u Vrševu isključena struja i tom prilikom je došlo do havarije na sistemu za grijanje.

Predsjednik opštine, Samir Agović je dodao da je je problem u planiranju i da sa tim nije zadovoljan, da se ne može čekati rekonstrukcija dalekovoda koji je izgrađen prije 60 – 70 godina, dodajući da elektrodistribucija ima novca, ima i materijala, ali da je problem u planiranju. U pokušaju da odgovori na sva pitanja, predstavnik elektrodistribucije iz Berana, Obradović je izjavio da se na elektromreži na području petnjičke opštine uradilo mnogo toga, da ima pomaka i rezultata ali očigledno nedovoljno.

Svi zahtjevi koji su proslijeđeni od strane stanovništva opštine su evidentirani, ali reorganizacija je dosta toga doprinijela da mnogi ostanu jos uvijek neriješeni. Kako je izjavio u samoj reorganiazaciji se nisu baš najbolje snašli i da treba malo vremena.

„Mi ćemo zauzet stav da se riješe problemi, ali ono što morate da znate to je da se ne radi o opstrukciji. Već na proljeće kreće ugradnja novih brojila a to ujedno prati i rekonstrukciju niskonaponske mreže“, zaključio je Obradović. Na mnoga pitanja nije mogao dati odgovor zato što to nije bila njegova zona ingerencija.
Na izvještaj iz oblasti poljoprivrede imao je primjedbu odbornik SDP-a, Rešad Rastoder koji je izjavio da je izvještaj baziran na biljnoj proizvodnji i da mu fali nekoliko detalja. „Poljoprivreda je primarna grana i treba od običnog poljoprivrednog proizvođača napraviti jakog tržišnog proizvođača“, istakao je Rastoder, imajući primjedbe na način dodjele subvnecije.

„Vaša priča je utemeljena ali ona se vodi u državnom parlamentu, ne ovdje, mi samo poštujemo ono što ministarstvo poljoprivrede odluči“, odgovorio je doborniku SDP-a predsjednik Agović.
Nakon nešto više od četiri sat zasijedanja sjednica lokalnog parlamenta se završila.

Denis Božović