ODBOR USVOJIO ŠEHOVIĆEV AMANDMAN: U 2016. u Petnjici filijale Uprave za nekretnine i Fonda za zdravstvo

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je amandmane koje je poslanik Socijaldemokrata Crne Gore Damir Šehović predložio na Zakon o budžetu za 2016. godinu, odlučeno je na današnjoj sjednici.  Amandmani su imali za cilj da se obezbijedi 100.000 eura kako bi se stvorile pretpostavke za otvaranje područnih jedinica Uprave za nekretnine i Fonda za zdravstveno osiguranje u Petnjici i Gusinju.

Prihvatanjem amandmana od strane Ministarstva finansija koje je poslanik Šehović predložio, amandmani su postali sastavni dio budžeta za narednu godinu, čime su stvoreni neophodni preduslovi za otvaranje filijala ovih dviju institucija u Petnjici i Gusinju početkom 2016. godine.

Nakon sjednice, Šehović je kazao da će se usluge koje pružaju ove institucije približiti građanima, zbog čega mještani iz novoformiranih opština neće morati da ih obavljaju u okolnim opštinama i time sebe nepotrebno izlažu troškovima.

“Na taj način se Petnjica i Gusinje izjednačavaju sa svim ostalim opštinama, od čega će najviše benefita imati građani koji žive na tom području”, istakao je on,