OPŠTINA PETNJICA DOBILA PRESTIŽNU NAGRADU

Opština Petnjica dobila je Nagradu za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori u 2015. Godini.
Nagrade za Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori dodjeljuju Zajednica opština, OEBS i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a izborni panel ove godine je radio u sastavu Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Olivera Grbović, (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Snežana Mugoša, (Ministarstvo finansija), Snežana Mijušković, (Komisija za društvene djelatnosti) i Svetlana Laušević, (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori). Prezentacije su održane 11.12.2015. godine u hotelu “Ramada” u Podgorici. Izborni panel je donio odluku 21.12.2015. godine. Dodjela nagrada će se održati 28. decembra 2015. godine sa početkom u 11h, u Hotelu “Podgorica” u Podgorici.
Izborni panel donio je odluku da je najbolja praksa u oblasti „Inovativne prakse u komunikaciji sa građanima“ praksa: Opštine Petnjica „Uspostavljanje institucionalnog modela za bolje informisanje i saradnju iseljenika građana i Opštine Petnjica“.

U odluci Izbornog panela dalje stoji: „Opština Petnjica je velikim brojem preduzetih aktivnosti uspostavila partnerski odnos sa dijasporom i lokalnim stanovništvom radi pripreme i realizacije infrastrukturnih i privrednih projekata od posebnog značaja za život i rad građana Petnjice.
dobra praxaU tom pravcu, Opština Petnjica je pokrenula kampanju upoznavanja građana i udruženja iz dijaspore sa potrebom što aktivnije i efiksanije saradnje, nakon čega je, u propisanoj proceduri, osnovan Savjet za ekonomski razvoj Opštine Petnjica koji daje mogućnost građanima i dijaspori da odlučujuće djeluju u kreiranju i donošenju planova i odluka kojima se doprinosi rješavanju razvojnih pitanja i ekonomskog razvoja, oslanjajući se na potencijal dijaspore i kapacitete Opštine Petnjica. Savjet za ekonomski razvoj Opštine Petnjica predstavlja unikatan institucionalni način komunikacije između građana, dijaspore i lokalne samouprave koji doprinosi boljem razvoju infrastrukture, otvaranju novih radnih mjesta i intenzivnijoj saradnji sa iseljenicima. Posebna vrijednost ove prakse jeste što odražava specifičnost i potrebe lokalne sredine i stanovništva, jer opština nije preuzela od drugih neki model komunikacije, vec kreirala onaj koji su gradjani ocijenili važnim za dalji razvoj opštine i uslova života u njoj. Istovremeno, praksa može biti multiplikovana na lokalne sredine čije je stanovništvo u većem broju vezano za dijasporu.“

Ovo je prva nagrada ovakvog tipa opštini Petnjica i pretstavlja potvrdu posvećenosti radu i dobrom upravljanju i podstrek je za dalji razvoj Opštine, te usvajanje dobrih standarda sve u cilju obezbjeđivanja boljeg života svih građana Opštine.
Kuriozitet dobijanja ove nagrade je da je Petnjica opština koja postoji nepune dvije godine a već ima dostignuća u radu koja su ocijenjena kao najbolja praksa i primjer ostalim opštinama sa mnogo dužom tradicijom postojanja.