Uskoro prva dva javna preduzeća u Petnjici

Danas je održana  prva konstitutivna sjednica odbora direktora Komunalne djeltnosi – Petnjica, na kojoj su verifikovani mandati kako predsjedniku odbora Irfanu Agoviću tako i članovima odbora.

Na sjednici su donijeli statut, koji treba da usvoji i da da saglasnost Skupština. Nakon dobijanja saglasnoti, odbor će da ovlasti lice koje će registrovati Komunalno  preduzeće, tako da će Petnjica tokom ove ili početkom naredne godine dobiti prvo javno preduzeće, Komunalno i Vodovod. Time bi se stekli uslovi za normalno skupljanje i odvoženje otpada sa gradskog a u kasnijem periodu i sa prigradskog područja.

Irfan Agović
Irfan Agović

“Naravno, imajući u vidu da na teritoriji Petnjice postoji par divljin deponija, to nam je u zadatku da saniramo i uklonimo, i učinimo sve kako se više ne bi ponovilo nekontrolisano odlaganje komunalnog otpada. Radimo na idejnom rešenju za deponiju na području opštine koja će biti glavna deponija za odlaganje komunalnog otpada i to je u procedure”, istakao je Irfan Agović.