SDP Petnjica: Neka Muhović kaže ko to divlje gradi

Povodom izjave predsjednika Skupštine opštine Petnjica da nekoliko članova organa SDP-a nelegalno gradi u Petnjici, OO SDP Petnjice poziva istog da se u najbržem mogućem oglasi o kojim se tačno ljudima radi jer bi to u najmanju ruku bilo ozbiljno, kada se već uhvatio za pominjanje SDP-a, a i zbog toga što je   neprijavljivanje krivičnog djela divlje gradnje i samo po sebi krivično djelo, što bi on kao neko koga je zapalo mjesto predsjednika Skupštine opštine morao znati.

Napominjemo ga da SDP nema veze sa tim isto tako kao što nema veze ni sa, širokoj javnosti dobro poznatom aferom “rumunski auto i rainbow usisivači”,  kada se nažalost za Petnjicu i za Muhovića čulo najviše kada je tugovao zato što je Opština na poklon dobila auto koje je njemu kao rođenom funkcioneru ispod svakog nivoa, što je naišlo na osudu i zgražavanje cjelokupne crnogorske javnosti; Takođe SDP nema veze ni sa tjeranjem donatora i iskrenih prijatelja Petnjice, čemu je svojim postupcima doprinosio, ni sa nezakonitim zapošljavanjima članova porodice u opštini, niti sa smijurijom u lokalnom parlamentu koju u velikom dijelu sam proizvodi. Znamo da će u periodu koji je pred nama isto kao što je i Muhović, tako i ostali poslušnici kojekakvih grupa i podgrupa, a koje još nisu stigle do privremenih odmora a vjerovatno su na putu, pokušati da na bilo koji način diskredituju jedinu svijetlu tačku petnjičke političke javnosti, kako u prošlom, tako i u sadašnjem a i budućem vremenu.