Bošnjački savez Crne Gore sa ambasadorom Turske u Njujorku

Proteklog četvrtka u Njojurku je upriličen sastanak delegacije Bošnjačkog saveza Crne Gore u SAD sa ambasadoriom Republike Turske u Njujorku. Delegaciju Bošnjačkog saveza Crne Gore predvodio je predsjednik Esad Rastoder

U srdačnoj atmosferi razmijenjena su iskustva i zapažanja života i rada iseljenika u SAD. Na sastanku su postignuti konkretni dogovori, kao što su saradnja na najvišem nivou sa državnim institucijama kao i sa nevladinim organizacijama iz Turske.  Takođe je dogovoreno da se upriliči sastanak i posjeta Turskoj odnosno gradu Izmiru i susret sa iseljenicima iz Sandžaka u toj državi.