SPORT U GORNJEM BIHORU

Sport u Gornjem Bihoru nikad nije bio razvijen do neke značajnije mjere.  Fudbalski klub “Petnjica”, osnovan je tek 1977. godine nakon odličnog nastupa omladinskog sastava iz Gornjeg Bihora na opštinskom turniru u Ivangradu. Tadašnje fudbalske nade Bihora igrale su u finalu veoma cinjenog i jakog fudbalskog turnira u Ivangradu.  

Na stranama “Slobode” je 2. juna 1977.godine osvanuo naslov – „Petnjičani najuspješniji u fudbalu“ a 31. jula iste godine nakon drugog uspjeha na turniru na sportskim stranama pisalo je – „Trijumf domaćina u Petnjici“. Bila je to izuzetno talentovana generacija mladih fudbalera, pred kojima je bila blistava fudbalska karijera.

Na tom turniru su igrali: Meho Cikotić, Ruždija (Raifov) Kršić, Nako (Ćerimov) Duraković, Zumber- Zuko (Ljutvijin) Muratović, Meho (Zaimov) Muhović, Nadžip (Avdulov) Čivović, Selmo (Rahov) Muhović, Nusret (Huzeirov) Skenderović, Muslija (Murselov) Kalić, Selmo (Rašitov) Šabotić, Misin (Šabanov) Muratović, Ramiz – Ratko ( Šabanov) Muratović i dr.
FK Petnjica su osnovali Bajram Ramčilović koji je bio direktor kluba, Nasuf – Gošo (Jusov) Muhović, i još nekoliko entuzijasta ovoga kraja.
Na XXVIII međurepubličkim omladinskim sportskim igrama „Bratstvo-jedinstvo“ (koje su se ranije zvale „Sandžačke omladinske sportske igre“) 1982. godine u Sjenici u sastavu ekipe opštine Ivangrad iz FK „Petnjica“ igrao je Zumber (Ljutvijin) Muratović. U vođstvu ivangradske ekipe je tada bio i direktor FK „Petnjica“ Bajram Ramčilović.
Međurepubličke omladinske sportske igre su raspadom SFRJ prestale da se održavaju 1990.godine.  Poslije završetka rata u Bosni i Hercogovini (1992-1995), u Sanžaku je 2000.godine Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka ponovo počelo organizovati Sandžačke omladinske sportske igre. Jula mjeseca 2002. godine u Tutinu, u organizaciji BNVS i Skupštine opštine Tutin, održane su XXXIX „Sandžačke omladinske sportske igre“. Fudbalsku ekipu opštine Berane predvodio je Muzafer Kršić, fudbalski entuzijasta i sportski radnik iz Gornjeg Bihora. U utakmici sa ekipom „Brisel“ iz Tutina izgubili su sa 2 : 1. Za fudbalsku ekipu opštine Berane iz Petnjice igrali su: Zeno (Nasufov) Rastoder, Almir (Hakijin) Muratović, Ibro (Sadrijin) Rastoder, Dževad (Ćakov) Rastoder, Nedim Adrović i Sevad Adrović. 

Denis Božović