Nova knjiga Šerba Rastodera

Nova knjiga akademika i profesora Šerba Rastodera, “Politički život u Crnoj Gori 1929-1941” promovisana je sinoć u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”.

Knjiga predstavlja nastavak dosadašnjeg stvaralaštva Rastodera sa fokusom na osobenosti političke scene i političkih partija u Crnoj Gori, od šestojanuarske diktature do početka Drugog svjetskog rata.

Na promociji knjige govorili su Milan Popović, Novak Adžić i Atvija Kerović.

Popović je napomenuo da se Rastoder u svom radu, vodio metodom “istorije dugog trajanja”, a ne samo istorijom događaja.

Na taj način je pokazao da politička kultura, u periodu do Drugog svjetskog rata, nije puno drugačija od današnje.

“Predlažem da napravite jedan misaoni eksperimenti. Svuda gdje piše ime Jugoslovenske Radikalne Zajednice Milana Stojadinovića, napišete ime današnje vladajuće partije u Crnoj Gori i dobićete efekat da nećete primijetiti ništa čudno”, rekao je Popović.

Rastoder je ponosan što se među prvima usudio da se bavi istorijom koja se ne bavi isključivo komunistima.

“Ja sam napravio knjigu “Političke borbe u Crnoj Gori od 1918. do 1929. godine i ona je čak nešto deblja od ove. Onda sam razmišljao da je moja obaveza da taj posao završim”, kazao je Rastoder.