Savjet Centra za kulturu Petnjica: Sačuvati multikulturalni sklad, tradiciju i kulturu Bihora

Danas je u Petnjici prvi put održana sjednica Savjeta JU Centra za kulturu Petnjica, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Braho Adrović.  On je pozdravio prisutne poželio im sreću u radu i istakao da je ovo istorijski momenat na polju kulture za Petnjicu. Adrović se nada  da će rad kako Savjeta, tako i CZK Petnjica biti konstruktivan i da će doprinijeti unapređenju kulture ovog kraja. Misija ove ustanove treba da bude očuvanje kulture i tradicije Bihora, kao i očuvanje multikulturalnog sklada, prilikom čega se treba založiti za građansku profilaciju aktivnosti ove kulturne ustanove. Afirmacija kulture u Opštini Petnjica je bila otežana jer je nadležnost za taj dio do sada imao beranski Centar za kulturu.
Saudin Račić član Savjeta istakao je da je veoma značajna misija očuvanja kulturnog identiteta Bihoraca, čija se kultura do sada prenosila usmenim putem, a da jedna od aktivnosti CZK Petnjica treba da bude afirmacija stvaraoca koji će ostaviti trajni zapis o tome, jer u eri iseljavanja treba da ostane nešto da svjedoči o kulturi ovog prostora. Takođe se nada da će rad ove ustanove ostati van domašaja politike.
Na prvoj sjednici Savjeta bio je prdeložen sledeći dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.
– Konstituisanje Savjeta JU Centar za kulturu Petnjica
– Usvajanje poslovnika o radu Savjeta
– Usvajanje statuta JU Centar za kulturu Petnjica
– Imenovanje lica koje ce izvršiti upis u Registar.
Savjet je pregledao statut koji je pripremljen na osnovu Zakona o kulturi, iznio mišljenje i na osnovu elaborata usvojio jednoglasno statut JU Centar za kulturu Petnjica.
Savjet je takođe razmotrio i imenovao uz konsultacije sa osnivačem Opštinom Petnjica, Sinana Tiganja za koordinatora do imenovanja direktora koji će vršiti
– Upis u registar
– Otvoriti žiro račun
– Depnovati potpis
– Pripremiti prijedlog programa rada JU CZK Petnjica za narednu godinu.
Savjet će u narednih 30 dana održati još jednu sjednicu na kojoj će donijeti odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora CZK.