PETNJICA: Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Danas je u petnjičkoj osnovnoj školi održana tribina na temu “Prava osoba da invaliditetom”, koju je organizovala NVO Udruženje lica sa invaliditetom Petnjica, u saradnji sa predstavnicima organizacije za podršku osoba sa invaliditetom iz Bijelog Polja na čelu sa Samirom Guberinićem.
Domaćin tribine Denis Ramdedović, predsjednik NVO Udruženje lica sa invaliditetom Petnjica,  zahvalio se svima koji su izdvojili vrijeme da učestvuju na skupu, i time pokazali da imaju sluha za osobe sa invaliditetom.
Direktor petnjičke osnovne škole Rifat Ramčilović kazao je da je ova škola uvijek otvorena za saradnju, što su pokazali ustupanjem prostorija za organizovanje tribine, kao i izgradnjom prilazne rampe.
Predsjednik Opstine Petnjica Samir Agović je obećao da će uraditi sve da lokalna samouprava  učini život lica sa invaliditetom lakšim. Prije svega treba napraviti akcione planove za ovu osjetiljivu grupu, koja ne smije ostati na margini društva. Opština je tu da za sada u skladu sa mogućnostima pomogne ovim licima, što je naravno i zakonska obaveza. Na pitanje da li će Opština obezbijediti dnevni prostor za ova lica, on je kazao da ce lica sa invaliditetom dobiti svoje prostorije kada se izgradi nova zgrada Opštine Petnjica. Pored toga Opština će učiniti sve da u saradnji sa Centrom za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica i Zavodom za zapošljavanje obezbijedi radna mjesta za ova lica.
Život osoba sa invaliditetom kroz istoriju civilizacija ukratko je prezentirao Samir Guberinić dipl. pravnik iz organizacije za podršku licima sa invaliditetom, navodeći da ne postoji nijedna država nijedna epoha koja nije imala lica sa invaliditetom, i da su oni različito tretirani. Njihova prava danas su regulisana konvencijama, a Crna Gora je njihova potpisnica. Opština Petnjica je mlada tako da će on i njegova organizacija uvijek biti tu da na sve načine pomognu da se poboljša saradnja lokalne samouprave i lica sa invaliditetom.
Tribini u Petnjici su prisustvovali predstavnici medija, nevladinog sektora, političkih subjekata, škola, Centra za socijalni rad.
Ova tribina je održana povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji je glavna skupština Ujedinjenih naroda, u oktobru 1992. god., na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Decenija osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezolucijom da 3. decembra svake godine bude Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
Nakon donošenja predmetne rezolucije, UN-ova Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji 1993/29, od 5. marta 1993. god., pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. decembra s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.
Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom  kroz potenciranje međusobne saradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom, te na taj način ublažavanje osjećaja socijalne isključenosti.