U školi “Vukadin Vukadinović” u Petnjici obilježen svjedski dan borbe protiv side

Đački parlament JU Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović, u Petnjici obilježio je Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, na način što su svim učenicima i nastavnicima podijelili crvene mašnice.

,,Nošenje crvene mašnice na svjetski dan borbe protiv AIDS-a je jednostavan, ali snažan način protivljenja tabuima i predrasudama vezanim uz ovu bolest”, kažu učenici.
Oni su ovim gestom poslali poruku, kojom ukazuju na ovaj problem u društvu o kojem se premalo i sa strahom priča.
U planu za 2015. godinu je da se održe predavanja u petnjičkoj srednjoj školi. Predavanjima na temu zdravstva i preventive podstiče se informisanost i svijest kod mladih o zdravstvenoj kulturi.

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se od 1. decembra od 1988. godine, na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o potrebi kontinuiranog dostavljanja lijekova za terapiju HIV pozitivnim osobama, na važnost testiranja, kao i na smanjenje stigme i diskriminacije ljudi koji boluju od te bolesti ili su zaraženi virusom.