Više od 100 000 eura za puteve

Građevinske mašine u Bihoru

Ovih dana lokalna uprava je završila asfaltiranje 2km puteva u Opštini Petnjica. Asfaltirani su sljedeću putni pravci:

– prema Azanama u dužini od 625m,

– Ćemani – Radiš dom u dužini od 800m,

– Donja Jasikovica 200m,

– Lagatore – Ramčilovići 500m,

“Lokalna uprava na ovaj način želi da aktivno radi na poboljšanju putne infrastrukture, a sve sa ciljem da građani naše opštine dobiju što bolje uslove za život i rad. Očekujemo da ćemo imati mogućnosti da i u narednoj godini nastavimo sa asfaltiranjem puteva jer smo svjesni da su to očekivanja od naših građana u svim mjesnim zajednicama”, piše na zvaničnom sajtu petnjičke administracije.

Finansijer ovih radova bila je direkcija javnih radova, a vrijednost radova iznosila je preko 100 000 eura. Pored asfaltiranja puteva lokalna uprava je intenzivno radila i na sanaciji oštećenog asfalta, tj. tzv. sanacija udardnih rupa. Lokalna uprava je izvdojila 50 000 iz sopstvenog budžeta za ovaj dio posla. No nije ovo bila jedina aktivnost koju je lokalna uprava sprovodila tokom ove sezone, akcenat je dat takođe i na nasipanju, čišćenju i širenju brojnih lokalnih, nekategorisanih šumskih puteva. Na ovim tretiranim putnim pravcima takođe je ugrađen veliki broj cjevastih propusta što će mnogo pomoći da se ne oštećuju ovi putevi usljed atomsferskih padavina.

Oko 40 000 eura je izvdojeno za pomenute poslove a sredstva su obezbijeđena od ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kao i lokalnog budžeta.