Sjednica SO Petnjica uživo na Radio Petnjici

Sjednicu lokalnog parlamenta, koja se održava sjutra, Radio Petnjica će prenositi direktno. Predviđeno je da sjednica počne u 10 časova, samim tim će i direktan prenos početi u isto vrijeme.

Predloženi dnevni red:

1.Odbornička pitanja

2.Predlog izmjena i dopuna Statuta opštine Petnjica (simboli i praznik opštine)

3.Predlog odluke o upetrebi simbola

4.Predlog odluke o opštinskim nagradama priznanjima i zvanju počasni građanin

5.Predlog odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta

6.Predlog odluke o izmjenama odluke o objektima od opšteg interesa

7.Predlog odluke o rodnoj ravnopravnosti

8.Predlog odluke o naseljima i granicama naselja u opštini Petnjica

9.Predlog odluke o Imenovanju predsjednika i članova Savjeta Centra za kulturu -Petnjica

10.Predlog odluke o imenovanju predsjednika i članova odbora direkrtora d.o.o. „Komunalne djelatnosti“-Petnjica

11.Izbori i imenovanja (Predlog za razrješenja člana odbora za izbor i imenovanja)

12.Predlog odluke o određivanju lokalnih puteva na području opštine Petnjica

Sjednica će se održati u sali Doma kulture