Turski ambasador u Petnjici

Krajem protekle radne sedmice ambasaador R. Turske, Nj.E. Serhat Galip, sa koordinatorom TIKE Mustafom Yazicijem, posjetio je Opštinu Petnjica. Ovo je prva posjeta novoimenovanog Ambasadora R. Turske Opštini.

Predsjednik opštine Petnjica je upoznao goste o aktuelnoj situaciji u Petnjici, potencijalima za privredni razvoj kao i o mogućnostima za ulaganja Petnjicu. Pomenuo je postojeće privredne subjekte u Petnjici : Fabriku košulja „La Vista“, Siranu i mlekaru „Eko Milk“, trgovinsko i proizvodno preduzeće „Tref“, kao i vrijedne i radne ljude koji su jedna od najbitnijih komparativnih potencijala Opštine..

„Zahvaljujući podršci koju je pružila TIKA i Vlada CG, dosta smo postigli u prethodnom periodu. Krenuli smo bez bilo kakvih sredstava. Uspjeli smo da za godinu ipo dana, koliko bitišemo kao Lokalna uprava, da uspostavimo organizaciju i uporedo sa tim uradili smo dosta na poboljšanju infrastrukture. Raduje nas dobra saradnja CG i Turske i u narednom periodu očekujemo intenziviranje saradnje sa nekom od opština iz Turske,“ naglasio je Agović.

„Odnosi CG i Turske su na najvišem nivou. Bez obzira što nemamo zajedničku granicu Crnu Goru doživljavamo kao komšije. Dosta ljudi porijeklom iz CG živi u Turskoj i mi imamo dobre odnose čak i familijarne sa tim ljudima, oni su se odlično integrisali u Tursku i mogu biti dobra spona sa CG. Imamo namjeru da ulažemo u privredu CG I Ambasada će promovisati potencijale koji se mogu što prije valorizovati. Imaćete našu podršku i želimo da partnerski gradimo međusobne odnose,“ Istakao je Galip.

Dogovoreno je da se u narednom periodu na adekvatan način promovišu potencijali Opštine Petnjica i da se nastavi saradnja na svim poljima, uključujući i prvirednu i kulturnu saradnju.

izvor:petnjica.co.me