Predstavljena knjiga Rifata Rastodera / “Hronika zločina” – opomena i pouka

„Hronika zločina“ Rifata Rastodera knjiga je patnje, knjiga boli i tuge, knjiga opomene i pouke. Kroz 13 poglavlja i hiljadu strana Rastoder svjedoči o fenomenu zločina. Poziva nas da se suočimo s prošlošću.
Autor je godinama bilježio događaje.
U knjizi su obrađeni slučajevi Morinj, ubistvo porodice Klapuh, deportacija izbjeglica, tortura nad stanovnicima Bukovice, terorizam u Pljevljima, napad na kombi sa radnicima, Štrpci, suđenje čelnicima i aktivistima SDA i Kaluđerski laz.
Sadražaj knjige je struktuiran u okviru 13 poglavlja, na, bezmalo, 1000 strana. Riječ je o „svojevrsnom spomeniku žrtvama, ali i velikoj retrospektivi burnih istorijskih događaja na razmeđu vjekova, velikom i potresnom svjedočanstvu o fenomenu zločina, koji potiru čak i čovjeka kao ljudsko biće“, tvrdi, između ostalog, dr sc. Iur. Čedomir Bogićević, jedan od recezenata ove knjige.
U svakom slučaju, kako ističe mr Sait Šabotić, radi se o nesvakidašnjoj, korisnoj i dobroj knjizi. Ali njen sadržaj neminovno otkriva i onu drugu stranu, zbog koje se može reći da je to knjiga patnje, knjiga bola, knjiga tuge, knjiga opomene i knjiga pouke. Ona je poziv na suočavanje sa prošlošću, onom bliskom, koja je gorka, ali sa kojom se, uprkos svemu, valja suočiti ukoliko se želi otrežnjenje… I koliko god da Rastedorova HRONIKA ZLOČINA slika jedno zaumlje, to je knjiga koja neće dozvoliti da se, iako u prvom planu govori o zločinu, prizove zločin. Naprotiv, ona, poput ljekarske terapije želi nešto sasvim drugo – da ponudi nauk – da se slično nikada više ne ponovi, zapisao je Šabotić.