Obavještenje iz Opštine Petnjica o staračkim naknadama

Obavjestvaju se korisnici staračkih naknada sa teritorije opštine Petnjica da je u toku obnova dokumenata. Isti se mole da traženu dokumentaciju dostave Odeljenju za poljoprivredu Opštine Petnjica kod odgovornog lica savjetnika za poljoprivredu Irfana Agovića u periodu od 8-16h, u suprotnom će doći do obustave primanja. Za sve ostale informacije obratiti se Odeljenju za poloprivredu i službi predsjednika Opštine Petnjica.

Za Staračke naknade se mogu prijaviti i novi korisnici koji ispunjavaju uslove a oni su:
– da muškarci imaju 65, odnosno žene 60 godina i da nemaju nikakva primanja (izuzev tudju njegu).
– da žive na selu
-da se bave poljoprivredom
Dokumenta koja je potrebno priložiti prilikom prijave:
-izvod iz matične knjige rodjenih
-potvrda da se bavi poljoprivredom i da živi na selu koju izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede
-potvrda da ne ostvaruje nikakva druga primanja po osnovu naknade materijalnog obezbedjenja boraca, materijalnog obezbjedjenja, penzije i premija za biljnu i stočarsku proizvodnju
-dokaz o vlasnistvu poljoprivrednog zemljišta koji glasi na podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga
-ovjerenu izjavu da podnosilac zahtjeva ili njegov bračni drug ne ostvaruje nikakva novčana primanja u zemlji i inostranstvu
-dokaz o bračnom stanju