Ambulanta u Petnjici: Čuvari zdravlja Bihoraca dobro opremljeni i materijalom i osmjehom

 

Zdravstvena stanica Petnjica je odeljenje JU Doma zdravlja “Nika Labovic” iz Berana i pruža primarnu zdravstvenu zaštitu. Ambulata, kako tu ustanovu svi znaju u Bihoru, je smještena je u prostoru od 500 kvadratnih metara i posjeduje najsavremeniju opremu za pružanje zdravstvene zaštite.

Usluge građanima Petnjice pružaju dva ljekara opšte prakse, ordinacija izabrani doktor za djecu, laboratorija u kojoj su zapošljena dva laboranta, apoteka u kojoj rade dva apotekara, fizioterapeut i tehničari.

Doktor opšte prakse posjećuje seoske ambulante i to ponedjeljkom ambulantu u Vrbici, utorkom Bor i Savin Bor, srijedom Trpezi i četvrtkom Tucanje.

Izabrana doktorka za odrasle dr Aleksandra Jojić, nam je kazala da se u Zdravstvenoj stanici Petnjica pruža primarna zdravstvena zaštita koja uključuje zaštitu majki sa djecom, trudnica, starih i omladine. Ukoliko je potrebno nastaviti liječenje na sekundarnom nivou, Petnjičanima je potreban uput od izabranog ljekara koji se dobija u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U biohemijskoj laboratoriji su nam kazali da su opremljeni najsavremnenijom opremom potrebnom za ovaj nivo zdravstvene usluge. Oni su se zahvalili donatorima koji su omogućili da analize koje se rade u ovoj laboratoriji budu brže i kvalitetnije. U laboratoriji u Petnjici se mogu uraditi kompletne analize krvi, urina, sedimentacije kao i analize triglicerida, kreatinina i holesterola.

Upravnica apoteke Tanja Pešić nam je kazala da je apoteka dobro snadbjevena ljekovima i da nemaju problema sa nestašicom te da imaju sve potrebne lijekove za ovaj nivo zdravstvenih usluga.

U prostoriji za intervencije zatekli smo medicinsku sestricu Natašu Đukić, koja sa osmjehom dočekuje pacijente pokušavajući da im humorom odvuče pažnju od bola. Satriji Bihorac, kojeg smo tu zatekli kaže da Nataša ima “laku” ruku i da se bol i ne osjeti.

Nataša nam je kazala da u ovoj prostoriji se može primiti infuzija i injekcija, da se može previti rana, uraditi EKG. S obzirom na to da Petnjica nema Hitnu pomoć, usluge ove vrste se vrše u prostoriji za intervencije.

Upravnik Zdravstvene stanice Petnjica se pohvalio na odlične uslove rada, i zahvalio se zavičajnom klubu “Bihor” i “Bošnjackom donatorskom fondu”” iz Luksemburga na donacijama, od kojih izdvaja automatski uređaj za hematološku analizu čija je najveća vrijednost to što za ove usluge Petnjičani ne moraju više ići do Berana ili Bijelog Polja