Radovi na anteni Radija Petnjica: Pogled sa predajnika na Petnjicu

Laze, pogled na Petnjicu

Radio Petnjica ovih dana ima malih tehničkih problema koji su uslovili kratkotrajni prekid emitovanja analognog signala. Naime, radijska antena na repetitoru na brdu Laze je, usljed loših vremenskih uslova u proteklom periodu, na određen način havarisana i potrebna je popravka. 

Ekipa Radija Petnjica u sastavu Denis Božović i Dino Račić sa prijateljem radija, Ibrom Rastoderom su juče i danas instalirali drugu, pomoćnu antenu koja će obezbijediti emitovanje signala u periodu dok havarisana antena ne bude popravljena. Trenutno emitujemo analogni signal sa smanjenom snagom pa su moguće određene smetnje u prijemu. Stabilnost prijema nije dovedena u pitanje a jačina će opet biti na zadovoljavajućem nivou najdalje za desetak dana.

Naravno, radio signal koji se sluša putem interneta je nepromijenjen – dostupan i dobar.

Budite i dalje sa nama na 90,7 Mhz i putem interneta preko portala www.radiopetnjica.me, aplikacije za android i za Iphone.